23 oktober 2021

Weer aan het werk door middel van jobcoaching

Ben of ken jij iemand die voor een arbeidsbeperking moeilijk aan de slag komt, of blijft, bij een bedrijf? Dan kan jobcoaching jou de uitkomst bieden. Maar wat is een arbeidsbeperking precies? Hiermee wordt bedoeld dat iemand, door een ziekte of een gebrek, belemmerd wordt in zijn of haar mogelijkheden voor het verkrijgen en/of behouden van een baan. Daarnaast kan het ook betekenen dat iemand (erg veel) moeite heeft met het uitvoeren van werkzaamheden. Zoals je je wel kunt voorstellen kan dit een erg moeilijke situatie zijn voor iemand met een arbeidsbeperking, iets waar diegene zelf helemaal niks aan kan doen. Hulp kan dan wenselijk zijn, zoals jobcoaching.

Wat is jobcoaching?

Een jobcoach is een voorziening die door het UWV of de gemeente toegekend wordt aan een persoon/bedrijf en dient ter ondersteuning van zowel de persoon met een arbeidsbeperking als het bedrijf zelf. De jobcoach gaat in gesprek met jou en stelt een persoonlijk plan op voor de komende periode. Hierin staan concrete leerdoelen en duidelijke afspraken, zodat je houvast hebt gedurende de (eerste weken/maanden) van je nieuwe baan. Ook zal de jobcoach in gesprek gaan met het bedrijf omtrent hoe ze het beste met jou kunnen samenwerken zodat jij nóg beter jouw werk kunt blijven doen.

Voor wie is jobcoaching geschikt?

Jobcoaching is voor een ieder geschikt die kampt met een arbeidsbeperking en moeite heeft met het aan het werk zijn/blijven. Door middel van jobcoaching kunnen deze mensen beter werken, blijven ze langer werkzaam bij het bedrijf en zijn ze over het algemeen ook vele malen gelukkiger. Maar wat valt er precies onder de term arbeidsbeperking? Het is een zeer breed begrip: je kunt bijvoorbeeld slechtziend of -horend zijn en hierdoor moeilijk aan het werk blijven, of hebt een lichamelijke handicap waardoor er een gehandicaptentoilet nodig is. Wat jouw arbeidsbeperking ook is, met jobcoaching op maat wordt jij weer (terug) begeleid in het werkveld.