22 januari 2022

Wat kan een advocaat verzekeringsrecht voor mij betekenen?

U bent verzekerd tegen schade en als iets beschadigd raakt meldt u dit bij uw verzekeraar. U verwacht een schadevergoeding, die u in de meeste gevallen ook zult krijgen, maar krijgt in plaats daarvan een discussie met uw verzekeraar. Uw verzekeraar kan aangeven dat u niet voor dit type schade verzekerd bent of dat u onjuiste informatie heeft gedeeld. Heeft u een dergelijk geschil met uw verzekeraar? Dan kan een advocaat verzekeringsrecht, zoals Advocatenkantoor Phea, uitkomst bieden.

Specialisme

Een advocaat verzekeringsrecht is gespecialiseerd in het behandelen van zaken die te maken hebben met geschillen tussen de verzekeraar en verzekerden. Een verzekeraar kan verschillende redenen hebben om een claim niet te honoreren. Heeft u niet aan de polisvoorwaarde voldaan volgens de verzekeraar, of is er sprake van risicoverzwaring? Dan kan een verzekeraar daar moeilijk over doen. De verzekeraar heeft het recht om naar uw polis te verwijzen en op basis van een bepaling in uw polis besluiten om uw schadeclaim naast zich neer te leggen. Toch hoeft dit niet altijd het geval te zijn. Door een advocaat in de arm te nemen kunt u het gesprek of de juridische strijd met uw verzekeraar aangaan om alsnog een schadevergoeding uitgekeerd te krijgen.

Het is niet zwart wit

Als een verzekeraar van mening is dat ze niet verplicht zijn om een vergoeding uit te keren, maar u daar wel van overtuigd bent, schakelt u dus een advocaat in. Uw advocaat zal de zaak bekijken vanuit juridisch perspectief. Wat staat er in de polisvoorwaarden, heeft u volgens de voorwaarden gehandeld en is een beroep op de clausule uit uw voorwaarden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar? Dat u niet aan alle polisvoorwaarden voldaan heeft, hoeft namelijk niet te betekenen dat u geen recht heeft op een vergoeding. In eerste instantie zal uw advocaat een schikking proberen te treffen met uw verzekeraar. Beide partijen blijven de kosten en procedurele overlast van een procesgang bespaard, maar u krijgt wel een vergoeding voor de schade die u heeft opgelopen. Weigert uw verzekeraar om te schikken? Dan kunt u naar de rechter stappen om uw gelijk in de rechtszaal te halen.

Professioneel advies

Een advocaat verzekeringsrecht zal u adviseren om wel of niet tegen de uitspraak van uw verzekeraar in te gaan. Dat hangt van een aantal factoren af. Om welk bedrag gaat het? Procederen kost geld en als u voor een relatief laag bedrag naar de rechter stapt bent u alleen maar duurder uit als de rechter u geen gelijk geeft. U moet dan wel heel zeker zijn van uw zaak, maar meestal zal de verzekeraar dan schikken om een rechtszaak te voorkomen. Een advocaat kent dit spelletje door en door, hij handelt op professionele wijze en helpt u bij het nemen van een goede beslissing.