20 januari 2022
pes screening

Wat is pre-employment screening?

Kiezen voor goed gekwalificeerde en betrouwbare medewerkers is essentieel. Vaak wordt een curriculum vitae mooier gepresenteerd dan ze in werkelijkheid zijn. Een uitgebreid onderzoek behoort tot de mogelijkheden tijdens de sollicitatie procedure. De pre- employment screening, ook wel PES genoemd, zorgt ervoor dat je meer zekerheid hebt over een eventuele toekomstige medewerker.

pes screening

Wat is een PES screening?

Een pre-employment screening wordt ook wel een PES screening genoemd. Een pre-employment screening is een uitgebreid achtergrondonderzoek naar een persoon die een sollicitatie ondergaat bij een organisatie. De organisatie waar deze persoon mogelijk in de toekomst gaat werken wil graag meer zekerheid over deze persoon. Door middel van deze screening kan een organisatie meer te weten komen over het arbeidsverleden van de sollicitant. Ook kan men feiten uit het persoonlijke verleden achterhalen door middel van deze screening. Wanneer een opmerkelijk feit uit het verleden opduikt waardoor de functie niet vervuld kan worden, dan kan dit een groot obstakel vormen voor de voortgang van de sollicitatie.

Ook het curriculum vitae wordt uitvoerig nagekeken en uit onderzoek blijkt dat veel CV’s helaas niet kloppen. De kandidaat doet zich beter voor dan in de werkelijkheid en creëert op deze wijze een illusie. De referenties, diploma’s en certificaten worden uitvoerig gecontroleerd.

Nader onderzoek bij een pre-employment screening

Tijdens een nader onderzoek wordt de kandidaat gevraagd om een integriteitsformulier te ondertekenen. Daarnaast tekent de sollicitant een formulier waar akkoord wordt gegeven voor een onderzoek. Financiële registraties kunnen ook nagekeken worden om zo een helder beeld van de financiële situatie te realiseren. Daarnaast kan men vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag ook wel een VOG genoemd. Deze verklaring geeft zekerheid over onbesproken gedrag van de sollicitant.

Een complete PES screening bestaat uit de volgende onderdelen:

● Achtergrondonderzoek sollicitant

● Controle van het curriculum vitae op bijzonderheden

● Aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag

● Verificatie van Verklaring Omtrent Gedrag

● Het ondertekenen van machtigingsformulier

● Nagaan referenties bij werkgevers

● De verificatie van certificaten en diploma’s

● Eventuele financiële toets en controle van de BKR gegevens