Terugvorderen Bijstand
Financieel

Terugvorderen bijstand

Indien de gemeente de te veel ontvangen bijstand terugvordert van u, kunt u in bezwaar gaan bij de gemeente tegen dit terugvorderingsbesluit van de bijstandsuitkering. Zonder reden mag de gemeente een bijstandsuitkering niet terugvorderen. Het zal meestal gaan om een bedrag dat te veel is uitgekeerd of dat onrechtmatig is uitgekeerd. Vaak neemt de gemeente meerdere besluiten bij het terugvorderen van de bijstand. Bijvoorbeeld beëindiging en intrekking van de bijstand, misschien wel in combinatie met een boetebesluit. Van belang is om bezwaar te maken tegen alle afzonderlijke besluiten van de gemeente. De terugvordering wordt niet opgeschort tijdens de bezwaarprocedure. Het is daarom belangrijk om afspraken met de gemeente te maken over een betalingsregeling.

Bezwaarschrift

Bent u het niet eens met het terugvorderingsbesluit over de bijstand dat de gemeente genomen heeft? Dien dan zo snel mogelijk een bezwaarschrift in bij de gemeente tegen het besluit van terugvorderen van uw bijstandsuitkering. Let er op dat u tijdig uw bezwaar indient. De bezwaartermijn is meestal 6 weken. Bij een te laat ingediend bezwaar wordt u niet-ontvankelijk verklaard. Uw bezwaar wordt in dat geval niet inhoudelijk behandeld. Het is belangrijk dat u uw bezwaarschrift goed onderbouwt. U kunt door de gemeente uitgenodigd worden voor een hoorzitting, waar u vragen kunt stellen aan de gemeente en andersom. Uw bezwaarschrift wordt tijdens de hoorzitting tevens besproken.

Pro deo

Als u in financiële nood komt door het besluit van de gemeente, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank. Dit kan alleen bij spoedeisend belang. De rechter neemt een tijdelijke beslissing die geldt tot aan de beslissing op bezwaar.

Als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar met betrekking tot het terugvorderen van de te veel ontvangen bijstand van de gemeente, kunt u een beroepsprocedure starten bij de rechtbank. Hoe u dit doet, leest u in de beslissing op bezwaar.