Geen categorie

GRC software

Pepperflow is een bedrijf wat zich bezighoudt om de realisatiekracht van een organisatie door informatie over haar ambities en de uitvoering daarvan overzichtelijk en transparant te ontsluiten. Dit zorgt ervoor dat mensen binnen in de organisatie hun dagelijkse werk kunnen verbinden met de strategie van de organisatie en zo kan men op een effectieve en efficiënte manier samenwerken.

In dit artikel wil ik het onder andere hebben over de GRC-tool. Kort gezegd is dit een hulpmiddel dat gemeenteen helpt bij het beheersen van interne processen. GRC software is daarom belangrijk voor de gemeente. Gemeenten moeten aan steeds meer normen voldoen op het gebied van informatieveiligheid. GRC staat voor Governance, Riskmanagement en Compliance tool. Het kan dus ook op die drie vlakken hulp bieden, namelijk:

  • Governance: de sturing, beheersing, verantwoording en monitoring van het beleid, procedures en maatregelen om de gemeente te kunnen laten functioneren in overeenstemming met haar doelstellingen
  • Riskmanagement: methoden, procedures en maatregelen gericht op het identificeren van risico’s, het nemen van beheersingsmaatregelen en het rapporteren over en monitoren van de risico’s en maatregelen die het bereiken van de organisatiedoelstelling in de weg staan.
  • Compliance: de mate waarin de gemeente  werkt in overeenstemming met de geldende normen en wet- en regelgeving.

Hierbij komt ook vaak de term ISMS kijken. ISMS staat voor Information Security Management System. De term lijkt te duiden op een systeem, maar hier betekent systeem een sluitende PDCA-cyclus, ook wel een beleidscyclus. Mits de gemeente aan een aantal eisen voldoet, namelijk:

  • Regels en uitgangspunten zijn opgesteld ten aanzien van informatieveiligheid.
  • Aandacht gegeven waar de kwetsbaarheden en verbeterpunten zitten
  • Het opstellen van een verbeterplan
  • Het monitoren van de kwaliteit van de voortgang van de uitvoering van het verbeterplan

Pepperflow kan in alle opzichten hiermee helpen en levert ook graag een bijdrage. Wil jij meer informatie over dit onderwerp? Kijk dan op deze website: https://www.pepperflow.nl/