Geen categorie

functioneringsgesprek formulier

Het succes van een bedrijf is grotendeels afhankelijk van het functioneren van de medewerkers.
Om er zeker van te zijn, dat deze medewerkers het beste uit zichzelf halen en bovendien op de juiste plek zitten, zijn functioneringsgesprekken essentieel. Hiermee krijgt u een goed beeld van uw organisatie.

Digitaal voortgangsgesprek

Waar vroeger een functioneringsgesprek formulier werd ingevuld op papier, kan dat vandaag de dag op een doeltreffender manier. Door gebruik te maken van een digitaal systeem dat inzicht geeft in:

  • salaris
  • competenties
  • potentieel
  • beoordeelmanager
  • gelukswijzer
  • ambitie
  • themavragen

Hierdoor komen alle aspecten aan bod, die inzicht geven in het functioneren van uw medewerkers.

Voorbereiding op functioneringsgesprek

Door de bovengenoemde onderwerpen bij de juiste afdeling onder te brengen, kan de manager van die afdeling in gesprek gaan met de betreffende medewerker. Als zowel de manager als de medewerker voorafgaand aan het functioneringsgesprek vragen invullen, kan tijdens het gesprek een persoonlijk ontwikkelplan worden opgesteld.
De voorbereiding op het daadwerkelijke gesprek kan ervoor zorgen, dat dit gesprek vloeiender verloopt. Er is immers al veel informatie inzichtelijk. De input hiervan is zowel door de medewerker als de manager gerealiseerd. Zo kunnen de aanvullingen in het gesprek doeltreffend worden besproken en vervolgens digitaal worden vastgelegd.

Een groot voordeel van deze werkwijze is, dat het op digitale wijze plaatsvindt en niet via een functioneringsgesprek formulier zoals dat vroeger werd gebruikt.
De uitkomsten kunnen digitaal gebundeld worden, waardoor direct inzichtelijk wordt, welke afdeling het beste scoort op bepaalde onderdelen.

Medewerker op de juiste plek

Ook kan op deze in kaart worden gebracht, of medewerkers wel in de juiste functie werkzaam zijn. Wellicht zijn er competenties en wensen naar voren gekomen, die maken dat er geschoven kan worden binnen de organisatie.
Door op digitale wijze het hele functioneren in kaart te brengen en dit te blijven monitoren, kan op een doeltreffende wijze invulling worden gegeven, aan zowel verbeterpunten als kwaliteiten.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *