Wim Drees Stichting

Korte Voorhout 7

kamer KV 3.54

 

Postbus 95328

2509 CH Den Haag

 

Het secretariaat is aanwezig op:

woensdag, donderdag, vrijdag.

 

T 070 - 342 7359

F 070 - 342 7925

 

info@wimdreestichting.nl

 


Hou mij op de hoogte
Zorg verzekerd?

 

Naar houdbare financiering voor de gezondheidszorg

J.H.M. Donders en C.A. de Kam (redactie)

 

De uitgaven voor de gezondheidszorg worden in Nederland bijna volledig via premies en belastingen gefinancierd. Sinds de eeuwwisseling groeien de zorguitgaven veel sneller dan het nationaal inkomen. De uitgavenstijging raakt de komende jaren in een stroomversnelling door de vergrijzing van de bevolking, meer vaak dure behandelingen en de geringe verbetering van de arbeidsproductiviteit in de zorgsector. Tenzij de overheid maatregelen treft, slokken premiestijgingen in de nabije toekomst veel koopkracht op. Ook komt het overheidsbudget voor onderwijs, dijken, politie, de AOW-uitkeringen en andere collectieve voorzieningen op den duur onder onhoudbare druk te staan. 

Dit boek, uitgegeven namens de Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën, belicht oorzaken en gevolgen van de snel oplopende uitgaven voor collectief gefinancierde zorg. Voor- en nadelen van denkbare maatregelen om de uitgavengroei te beheersen – doelmatiger werken, tariefingrepen, hogere eigen betalingen, een kleiner verzekerd pakket – worden belicht. Burgers en door hen gekozen politici beslissen uiteindelijk welke zorg collectief verzekerd is. Zorg verzekerd? laat zien welke afwegingen daarbij aan de orde zijn.      

 

Prijs: € 24,50

 

Bestellen via: http://www.sdu.nl/catalogus/9789012576369

 

 

 

Woord vooraf                                              Bekijk de samenvatting

 

Auteurs

 

Afkortingen

 

1 Een koekoeksjong in het begrotingsnest

   C.A. de Kam en J.H.M. Donders

 

2 Zorguitgaven

   A. van der Horst, F.A.M. van Erp en J.F.M. de Jong

 

3 Zorguitgaven: raming en beheersing

   S. Mathijssen, C.P van Gelder en C.C.M. Vendrik

 

4 Zorguitgaven en beleid

   M.J. Boereboom

 

5 Vergrijzing: kosten en baten

   J.J. Polder, A. Wong en B. Wouterse

 

6 Zorguitgaven: voor wat hoort wat

   C.A. de Kam

 

7 Zorg: financiering en profijt

   A.G.J. van der Torre, E.J. Pommer en J.J.J. Jonker

 

8 Marktwerking in de zorg

   J.A.M. Maarse

 

9 Zorguitgaven voor ouderen

   P.F. Hasekamp en R.J.B. Groot Koerkamp

 

10 Ziekenhuizen: productiviteit en kostenbeheersing

     J.L.T. Blank en E. Eggink

 

11 Ziekenhuizen: prestaties in beeld

     D.F. Diederix,A.M. Gupta, W. Klinkhamer en M.R. ter Meulen

 

12 Zorg verzekerd!

     C.A. de Kam en J.H.M. Donders

 

Register


Nieuwe editie TvOF

16-10-2015 Een nieuwe editie van het TvOF is verschenen, met bijdragen van Reuten, Blank & Van Heezik en Hoffman. Direct naar... >>

Al aangemeld voor het volgende nummer van Tijdschrift voor Openbare Financiën?

27-1-2015 Registreren kan via deze link. Zodra een nieuw nummer live staat, krijgt u hiervan automatisch bericht. Het nieuwe numme... >>

Jaarboek Overheidsfinanciën 2014

1-1-2015 Bestel of download (gratis) het Jaarboek Overheidsfinanciën 2014. Verder... >>

Dreesforum 6 over de toekomst van de verzorgingsstaat

5-7-2014 Hoe steekt het stelsel van sociale bescherming in Nederland in elkaar, op welke fundamenten is het gebouwd en hoe zou di... >>

Dreesseminar 6 mei 2014

8-4-2014 Beleidscoördinatie in Europa - Samen de cyclus te lijf? Tijdens dit Dreesseminar draait het met name om de vraag of de E... >>

Dreesforum 5 verschenen

24-4-2012 Boekuitgave over de oorzaken en gevolgen van de snel oplopende uitgaven voor collectief gefinancierde zorg. Meer... >>