Wim Drees Stichting

Korte Voorhout 7

kamer KV 3.54

 

Postbus 95328

2509 CH Den Haag

 

Het secretariaat is aanwezig op:

woensdag, donderdag, vrijdag.

 

T 070 - 342 7359

F 070 - 342 7925

 

info@wimdreestichting.nl

 


Hou mij op de hoogte
Publicaties

Tijdschrift voor Openbare Financiën

 

Wetenschappelijk tijdschrift voor eenieder die geïnteresseerd is in de economie van de publieke sector en de financiële aspecten van het openbaar bestuur. Aangeboden artikelen worden door onafhankelijke referenten beoordeeld. Het tijdschrift is breed georiënteerd, met aandacht voor nieuwe ideeën en recente ontwikkelingen binnen het vakgebied. Nadere informatie over de inhoud van het tijdschrift valt aan te treffen via de link: Tijdschrift voor Openbare Financiën.

 

Jaarboeken overheidsfinanciën

Sinds 1991 worden de jaarboeken overheidsfinanciën uitgegeven door de rechtsvoorganger van de Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën, het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven. Deze traditie is in 2003 hersteld met het Jaarboek Overheidsfinanciën 2003. Sindsdien zijn het Jaarboek Overheidsfinanciën 2004 t/m 2014 verschenen.

 

Dreesforum

De Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën stichting geeft in eigen beheer de reeks Dreesforum uit. Elke uitgave in deze reeks schenkt aandacht aan een actueel vraagstuk op het terrein van de overheidsfinanciën. Uitgaven kunnen worden besteld via het bestelformulier of via info@wimdreesstichting.nl.


Nieuwe editie TvOF

16-10-2015 Een nieuwe editie van het TvOF is verschenen, met bijdragen van Reuten, Blank & Van Heezik en Hoffman. Direct naar... >>

Al aangemeld voor het volgende nummer van Tijdschrift voor Openbare Financiën?

27-1-2015 Registreren kan via deze link. Zodra een nieuw nummer live staat, krijgt u hiervan automatisch bericht. Het nieuwe numme... >>

Jaarboek Overheidsfinanciën 2014

1-1-2015 Bestel of download (gratis) het Jaarboek Overheidsfinanciën 2014. Verder... >>

Dreesforum 6 over de toekomst van de verzorgingsstaat

5-7-2014 Hoe steekt het stelsel van sociale bescherming in Nederland in elkaar, op welke fundamenten is het gebouwd en hoe zou di... >>

Dreesseminar 6 mei 2014

8-4-2014 Beleidscoördinatie in Europa - Samen de cyclus te lijf? Tijdens dit Dreesseminar draait het met name om de vraag of de E... >>

Dreesforum 5 verschenen

24-4-2012 Boekuitgave over de oorzaken en gevolgen van de snel oplopende uitgaven voor collectief gefinancierde zorg. Meer... >>