Wim Drees Stichting

Korte Voorhout 7

kamer KV 3.54

 

Postbus 95328

2509 CH Den Haag

 

Het secretariaat is aanwezig op:

woensdag, donderdag, vrijdag.

 

T 070 - 342 7359

F 070 - 342 7925

 

info@wimdreestichting.nl

 


Hou mij op de hoogte
Profiel TvOF digitaal

Het Tijdschrift voor Openbare Financiën is een wetenschappelijk tijdschrift voor eenieder die geïnteresseerd is in de economie van de publieke sector en de financiële aspecten van het openbaar bestuur. Aangeboden artikelen worden door onafhankelijke referenten beoordeeld. Het tijdschrift legt zich in het bijzonder toe op vraagstukken op het gebied van de financiële, bestuurlijke en sociaal-economische aspecten van het overheidsbeleid. Het tijdschrift is breed georiënteerd, met aandacht voor nieuwe ideeën en recente ontwikkelingen binnen het vakgebied.

De bevordering van onderzoek op het terrein van de openbare financiën vindt zijn weerslag in de laagdrempelige toegang tot artikelen; ze zijn gratis te downloaden.

 

Alle auteurs schrijven op persoonlijke titel.

 

Het bestuur van de Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën heeft besloten dat het Tijdschrift voor Openbare Financiën (TvOF) vanaf 2007 in digitale vorm zal verschijnen. Aan de productie van het tijdschrift in papieren vorm is na 39 jaar een einde gekomen. Een belangrijke reden voor deze beslissing lag in het feit dat de Wim Drees Stichting niet langer in staat is de hoge kosten op te brengen die de publicatie van het tijdschrift met zich meebrengt.

De virtuele bibliotheek vormt tegenwoordig een onmisbaar instrument in de gereedschapskist van wetenschappers! Het bestuur signaleert, afgezien van een flinke beperking van de kosten, belangrijke andere voordelen die zijn verbonden aan publicatie van het tijdschrift in digitale vorm:

- Betere doorzoekbaarheid: de mogelijkheid om van een archieffunctie gebruik te maken waardoor het makkelijk is om bepaalde artikelen op te zoeken en te doorzoeken. Het is zowel mogelijk te zoeken op auteur en titel als daarbinnen.

- Maatwerk: het koppelen van het informatieaanbod aan de informatiebehoefte van gebruikers.

- De mogelijkheid om de online versie uit te draaien die je kunt lezen op de bank of in de trein.

- Wereldwijde toegang: dankzij het internet en het World Wide Web kan men zich waar ook ter wereld toegang verschaffen tot digitale documenten. Artikelen zijn
  overal 'oproepbaar'.

- Het Tijdschrift voor Openbare Financiën is gratis!

 

 

De redactie nodigt lezers uit om contact op te nemen wanneer zij een bijdrage in gedachten hebben of gereed hebben:  (redactieTvOF@wimdreesstichting.nl)


Nieuwe editie TvOF

16-10-2015 Een nieuwe editie van het TvOF is verschenen, met bijdragen van Reuten, Blank & Van Heezik en Hoffman. Direct naar... >>

Al aangemeld voor het volgende nummer van Tijdschrift voor Openbare Financiën?

27-1-2015 Registreren kan via deze link. Zodra een nieuw nummer live staat, krijgt u hiervan automatisch bericht. Het nieuwe numme... >>

Jaarboek Overheidsfinanciën 2014

1-1-2015 Bestel of download (gratis) het Jaarboek Overheidsfinanciën 2014. Verder... >>

Dreesforum 6 over de toekomst van de verzorgingsstaat

5-7-2014 Hoe steekt het stelsel van sociale bescherming in Nederland in elkaar, op welke fundamenten is het gebouwd en hoe zou di... >>

Dreesseminar 6 mei 2014

8-4-2014 Beleidscoördinatie in Europa - Samen de cyclus te lijf? Tijdens dit Dreesseminar draait het met name om de vraag of de E... >>

Dreesforum 5 verschenen

24-4-2012 Boekuitgave over de oorzaken en gevolgen van de snel oplopende uitgaven voor collectief gefinancierde zorg. Meer... >>