Wim Drees Stichting

Korte Voorhout 7

kamer KV 3.54

 

Postbus 95328

2509 CH Den Haag

 

Het secretariaat is aanwezig op:

woensdag, donderdag, vrijdag.

 

T 070 - 342 7359

F 070 - 342 7925

 

info@wimdreestichting.nl

 


Hou mij op de hoogte
Tijdschrift voor Openbare Financiën

Editie jaargang 47, 2015, nummer 3

1. Van de redactie / J.H.M. Donders en C.A. de Kam / 113

2. De verdeling van de belastingdruk over huishoudens, 2006-2015 / G. Reuten / 114

3. Productiviteit en onderwijsbeleid / J.L.T. Blank en A.A.S. van Heezik / 131

4. Evaluatieonderzoek van re-integratiemaatregelen / L. Hoffman / 141

 

Download gehele nummer TvOF 2015 (3)

Editie jaargang 47, 2015, nummer 2

1. Van de redactie / J.M.H. Donders en C.A. de Kam

2. Beleidsevaluaties: we kunnen het wél leuker maken / P.W.C. Koning

3. Begrotingsbeleid en beleidscoördinatie in een EMU zonder politieke unie / F.A.G. den Butter en M.L.L. Segers

4. Belastingverlaging in 2016 / C.A. de Kam

 

Download gehele nummer TvOF 2015 (2)
 

 

Editie jaargang 47, 2015, nummer 1

1. Van de redactie / J.H.M. Donders en C.A. de Kam

2. Keuzes voor een beter belastingstelsel 2.0 / C.L.J. Caminada

3. Belastingen op kapitaalinkomen in Nederland / B. Jacobs

4. Belastinghervorming met toekomst / C.A. de Kam

5. Paracetamol voor Baumol / B.L. van Hulst en J.L.T. Blank

6. Het meerjarig financieel kader van de Europese Unie, 2014-2020 /

    A.R. Leen

 

Download gehele nummer TvOF 2015 (1)

Editie jaargang 46, 2014, nummer 3

1. Van de redactie / J.H.M. Donders en C.A. De Kam

2.  De economie en de rijksbegroting 2015  / J.H.M. Donders en J.J. van

      Maldegem

3.  Uitgavenbeleid na de crisis / P.J. van den Noord

4.  Belastingheffing in crisistijd / C.A. de Kam

5.  Aan schuld geen tekort / D. Dicou en J.F.M. de Jong

6.  Ongelijkheid in en na de financiële crisis/ W. Salverda

7.  Sturen op leren en verbeteren in het gevangeniswezen / T. Molleman

     en M.F. ter Horst

 

Download gehele nummer TvOF 2014 (3)

Editie jaargang 46, 2014, nummer 2

1.   Van de redactie / J.H.M. Donders en C.A. de Kam

2.   Stappen zetten naar een moderner pensioenstelsel /  R.H.J.M.

      Gradus en L.J.M. Vijverberg

3.   Belaste arbeid / C.A. de Kam

4.   De kosten het het Europees Parlement en zijn leden / H. Matthijs

5.   Kosten en baten van 'groene' welvaart / R. Hueting en B. de Boer

6.   Naschrift M.W. Hofkes en H. Verbruggen

7.   Anticyclisch begrotingsbeleid in de eurozone?

8.   Hoe nuttig is een budgettair stabilisatiefonds in de EMU? / N.D.

      Gilbert en J.P.C. Hessel

9.   Meer economische beleidscoördinatie in de EMU / M.G. Bos en

      B. van Riel

10. Beknopte impressie van de discussie

 

Download gehele nummer TvOF 2014 (2)

Editie jaargang 46, 2014, nummer 1

 1. Van de redactie / J.H.M. Donders en C.A. de Kam / 1
 2. De aanbevelingen van de Commissie-van Dijkhuizen / P. Kavelaars / 2
 3. Bouwen aan een rechtvaardig, effectief en eenvoudig belastingstelsel / L.G.M. Stevens / 12
 4. Van Dijkhuizen en Mirrlees / S. Cnossen / 25
 5. Solidariteit en herverdeling: een begripsbepaling met voorbeelden van pensioenen, wonen en zorg / F.A.G. den Butter / 35
 6. Vergrijzing en collectieve pensioenuitgaven / D.A. Hollanders en F. Koster / 44

 

Download gehele nummer TvOF 2014 (1)

Editie jaargang 45, 2013, nummer 4

 

 1. Van de redactie / L. Hoffman / 164
 2. Enkele kanttekeningen bij de rijksbegroting voor 2014 / C.A. de Kam / 166
 3. De economische crisis en de aanpak ervan / J.J. van Duijn/ 180
 4. Meeliften in de mist / W.D. Bolhuis / 188
 5. Nederland heeft overtuigende groeiagenda nodig / A.L. Bovenberg / 199
 6. Pleidooi voor een industriebeleid dat is geïnspireerd op het publieke belang / H. Schenk / 208
 7. Steeds minder rijksuitkeringen aan gemeenten / M. van Gelder, M.A. Allers / 216

 

Download gehele nummer TvOF 2013(4)

Editie jaargang 45, 2013, nummer 2

 1. Van de redactie / L. Hoffman / 48
 2. Begrotingsbeleid: nieuwe antwoorden op oude vragen / J. Lukkezen en C. Teulings / 50
 3. Hoe ziet het Nederlandse pensioenstelsel er in de toekomst uit? /  K.P. Goudswaard  / 61
 4. Opereren bij schaalnadelen / J.L.T. Blank en B.L. van Hulst / 75
 5. Naar een slimmer gebruik van eigen betalingen in de zorg / C. Folmer en E. Westerhout / 82
 6. De woningcorporatie als maatschappelijke onderneming / D.J. Wolfson / 91
 7. Fiscaal instrumentarium voor de arbeidsparticipatie van vrouwen (te) kostbaar? / C.A.J. Bonnemaijer en J.J. Wijnen / 98

 

Download gehele nummer TvOF 2013(2)

Editie jaargang 44, 2012, nummer 3

    -     Redactiewisselingen / C.L.J. Caminada / 128

 1. Van de redactie / L. Hoffman / 129
 2. Waarheen met de euro? / A.H.E.M. Wellink / 131
 3. Hoop op groei als wankele basis voor een houdbare begroting / F.A.G. den Butter / 143
 4. Het Nederlandse groeirecept raakt uitgewerkt / M.A. Allers / 157
 5. Groei zonder stimulans / W.W. Boonstra / 163
 6. Snoeien en/of Groeien? Het beleidsdilemma van de begrotingspolitiek / J.H. Garretsen / 173
 7. Hoe overheidstekort en de lokale lasten: twee heilige koeien? / C.A. de Kam / 178
 8. Groei-agenda prioriteit voor volgend kabinet / A.L. Bovenberg / 190
 9. Beheer van Europese uitgaven: tijdelijke verbetering? / R.M.L. Debets en H.J. Fischer / 200 

 

Download gehele nummer TvOF 2012(3)

Editie jaargang 44, 2012, nummer 2

 1. Van de redactie / L. Hoffman / 66
 2. Begrotingsbeleid in crisistijd / E.R. Afman en C.R. van de Coevering / 68
 3. Hoe zien de gewijzigde Europese begrotingsregels eruit? / H.M.J. Hofmans / 81
 4. De risico’s en kosten voor de belastingbetaler in de krediet- en schuldencrisis (beleggingen, leningen en garanties) / D.A. Hollanders en H.A.A. Verbon / 96
 5. Van schuld bewust / P.B. de Ridder / 103 
 6. Begrotingsbeleid: Alles op zijn tijd! (column) / C.W.A.M. van Paridon / 113
 7. Bezuinigen of hervormen? / P.J. van den Noord / 116
 8. Hoe te bezuinigen in crisistijd: Over de teller en de noemer / J.H. Garretsen / 123

 

Download gehele nummer TvOF 2012(2) 

Editie jaargang 43, 2011, nummer3

 

Een speciale editie van TvOF, deze keer in de Engelse taal. Met bijdragen van De Geus en Kraan (OECD) en van Smewing (Britse Ministerie van Financiën)  die die die hun presentaties van  het Dreesseminar van 15 april jl. hebben bewerkt tot artikelen. De auteurs bespreken de maatregelen die diverse OESO-landen hebben genomen om hun overheidsfinanciën weer gezond te maken. 

 

 1. Introduction / J. Donders / 149
   
 2. The Dutch fiscal consolidation package in a comparative perspective / A.J. de Geus and D.J. Kraan / 151
   
 3. The UK Government's Fiscal Strategy / C. Smewing / 167
   

Download gehele nummer TvOF 2011(3)

 

Editie jaargang 43, 2011, nummer 2

 1. Van de redactie / L. Hoffman / 56
 2. Ongewenste herverdeling en het pensioenakkoord  / H.A.A. Verbon / 58
 3. Effectiviteit WAO- en AOW-hervormingen gemodelleerd / J.M. van Sonsbeek / 69
 4. Marktwerking en het “wat” en “hoe” van het publiek belang / F.A.G. den Butter / 78
 5. Topinkomens in het onderwijs / B.L. van Hulst, E. van der Boom, C.M.G. Haelermans, S. van de Vlasakker / 93
 6. Wordt de nieuwe vitaliteitsregeling een succes? / L. Delsen en J. Smits / 102
 7. Fondsvorming / J. van der Bij / 115
 8. Een BTW-compensatiefonds voor de zorg? Ervaring bij gemeenten zijn nog niet overtuigend / M.C. Wassenaar / 127
 9.  De crisis, de bank en de wet / C.A. Hazeu / 138

 

Download gehele nummer TvOF 2011(2)

Editie jaargang 43, 2011, nummer 1

1.      Van de redactie / L. Hoffman / 1

2.      Voorwoord / N. Mol / 2

3.      Van oude economen de ideeën die voorbij gaan … / P.B. Boorsma / 4     

4.      De Haagse ‘elite’ en ‘het volk’ over bezuinigingen / C.A. de Kam en P. Dekker / 25

5.      Decentrale en supranationale belastinggebieden: Van middelentoedeling naar middelendeling / N.S. Groenendijk / 39

6.      New Public Management een succes? “it depends…” / J. Lintsen / 49

 

Download gehele nummer TvOF 2011(1)

Editie jaargang 42, 2010, nummer 4

1.      Van de redactie / L. Hoffman / 217

2.      Waar we heen gaan, Wilders zal wel zien. Het financieel kader bij het regeerakkoord en het gedoogakkoord / C.A. de Kam / 219

3.      Op de plaats rust / K.P. Goudswaard / 234

4.      Eindelijk marktwerking in de zorg? / M. Pomp / 239

5.      Kabinet Rutte laat marktwerking links liggen. Over de positie van het  marktwerking in het regeerakkoord / B.E. Baarsma / 246

6.      Directe en indirecte gevolgen van het regeerakkoord voor het openbaar bestuur / G.A. van Nijendaal / 257

7.      Vingers aflikken / A. van Witteloostuijn / 264

8.      Het nieuwe regeerakkoord en de Europese begrotingsafspraken / C.W.A.M. van Paridon / 271

9.      Een automatische piloot voor de economie / J.H.M. Donders,

       C.A. de Kam / 283

10.  Lusteloos bezuinigen / P.J.G. Tang / 297

11.  Tekortreductie verantwoord, doch de arbeidsmarkt had meer aandacht moeten krijgen / R.H.J.M. Gradus / 305

12.  Saneren of hervormen? De gemiste kans van Rutte /

       W. Koolmees / 311

13.  Financieel kader wijst op gewoon VVD/CDA kabinet /

       E. Irrgang / 320

 

Download gehele nummer TvOF 2010(4)

Editie jaargang 42, 2010, nummer 3

-     Bericht van het bestuur / Boekuitgave 'Miljardendans in Den Haag’ / 173

1.      Van de redactie / L. Hoffman / 174

2.      Kostengroei van publieke dienstverlening / E. Pommer en E. Eggink / 175

3.      Ervaringscurven en “target costing” in de publieke sector: bruikbare instrumenten / D’Hondt, W. Blokstael-Blok, H.A.L.M. de Graaf / 187

4.      Welke filosofie van belasting heffen heeft de voorkeur? / B. Akkerboom / 197

5.      Nieuwe eigen middelen voor de Europese Unie. Seigniorage als legitieme mogelijkheid van de status quo. / A.R. Leen / 205

 

Download gehele nummer TvOF 2010(3)

Editie jaargang 42, 2010, nummer 2

1.      Van de redactie / L. Hoffman, p. 66

2.      Achtergrond en opzet van de brede heroverwegingen / P.J.C.M. van den Berg en D.L. Kabel, p. 69

3.      Schuivende doelpalen – de budgettaire opgave na de crisis / M.A. Roscam Abbing, p. 76

4.      Heroverwegen op de tast? / H. de Groot, p. 87

5.      Brede heroverweging sociale zekerheid en arbeidsmarkt / K.P. Goudswaard, p. 92

6.      Bouwstenen van de Studiecommissie Belastingstelsel / C.L.J. Caminada, p. 101

7.      Uitgaven-heroverweging in OESO-landen / D.J. Kraan, p.117

8.      Zonder prijs geen kwaliteit: de heroverwegingen bij mobiliteit en leefomgeving / C.C. Koopmans, p. 135

9.      Het is te doen / D.J. Wolfson, p. 145

10.  Minder AOW, meer Drees / S.G. van der Lecq, p. 154

11.  Heroverwegingen Energie en KlimaatH. Vollebergh, E. van der Werf en J. Oude Lohuis, p. 163

 

Download gehele nummer TvOF 2010(2)

 

Editie jaargang 42, 2010, nummer 1

1.   Van de redactie /  L. Hoffman, p. 1

2.   Naar gezonde overheidsfinanciën: een anatomie van de

      collectieve uitgaven / H. de Groot, p. 3

3.   Moeten de provincies belasting heffen? / M.A. Allers, p. 12

4.   De decentralisatie-uitkering: vlees noch vis? / J. de Sonnaville,

      p. 20

5.   Exportkredietverzekering en schuldenkwijtschelding: het

      budgetrecht onder druk? /  T.N. Sanders, p. 32

6.   Het fiscale stelsel vanuit gedragseconomisch perspectief /

      J.D. Brilman en H. Nijboer, p. 46

7.   Strompelend hervormingsproces in de energiesector; Analyse

      van de recente ontwikkelingen / M.D.L. Veraart, p. 55

 

Download het gehele nummer TvOF 2010 (1)

Editie jaargang 41, 2009, nummer 4

 

Lees ook het persbericht 

 1. Het houdbaarheidstekort: een omlijning / R.A. de Mooij, p. 189

Download gehele nummer TvOF 2009(4)

Editie jaargang 41, 2009, nummer 3

 1. Van de redactie / L. Hoffman, p. 128
 2. Aanbod ziekenhuiszorg in 2020 / J.L.T. Blank, M.G. Wats, p. 141

 

Download gehele nummer TvOF 2009(3)

Editie jaargang 41, 2009, nummer 2

1.    Van de redactie / L. Hoffman, p. 84

2.    Van financiële crisis naar depressie? / C.A. de Kam, p. 85

3.    De financiële crisis: gevolgen voor de rijksbegroting /

      J. de Haan, p. 95

4.    Begrotingsbeleid in turbulentie: open-einderegelingen /

      R.H.J.M. Gradus, p. 107

5.    Het gaat om sturend vermogen / A. van der Zwan, p. 116

6.    Een links antwoord op de kredietcrisis / A. Kleinknecht,

      p. 123

 

Download gehele nummer TvOF 2009(2) 

Editie jaargang 41, 2009, nummer 1

1.   Van de redactie / L. Hoffman, p. 1

2.   De historie van het Fonds Economische Versterking / A.P. Ros p. 2

3.   Afscheid van FES? / K. Koedijk p. 15

4.   Publieke investeringen verdienen bescherming en  

      kritische beoordelingP.J.C.M. van den Berg p. 23

5.   Het perspectief van de Commissie-Bakker op doorgroei van

      arbeidsparticipatie / F.A.G. den Butter p. 29

6.   Het belang van scholing / K.P. Goudswaard en C.L.J. Caminada

      p. 45

7.   Afscheid van de BPM? / P.J. Besseling en R.A.J. Lebouille p. 72

 

Download gehele nummer TvOF 2009(1)

Editie jaargang 40, 2008, nummer 4

 1. Van de redactie / L. Hoffman, p. 112
 2. De begroting voor 2009 in een verslechterende financiële en macro-economische omgeving / R.W.W.J. Beetsma, p. 114
 3. De Miljoenennota 2009: Een Europees perspectief als reëel alternatief / J. Muysken, p. 120
 4. Begrotingsbeleid in bange tijden / C.A. de Kam, p. 130
 5. Het kabinet strandt bij het eerste spoor / H. Nijboer en K.P. Goudswaard, p. 149

 

Download gehele nummer TvOF 2008(4)

Edite jaargang 40, 2008, nummer 3

    

    1.   Van de redactie / L. Hoffman, p.77

    2.   Inleiding seminar "Hoe schoon en hoe zuinig?" / D.J. Kraan, p.78

    3.   Het werkprogramma "Schoon en zuinig" / P.A. Boot, p. 82

    4.   Schoon en zuinig: energie, klimaat en de oveheidsbegroting /

          E.C. van Ierland, p. 91

    5.   Betaalt de vervuiler? / A.W.N. van Dril, p. 97

    6.   Samenvatting van de paneldiscussie / D.J. Kraan, p.104

    7.   Boekbespreking: Toegang tot de collectieve sector / G. de Jong, 

          p.110

   

Download gehele nummer TvOF 2008(3)

Editie jaargang 40, 2008, nummer 2

 1. Van de redactie / L. Hoffman, p.29

 2. Trends in onderwijsbureaucratie / J.L.T. Blank en C.M.G. Haelermans, p.58

 

Download gehele nummer TvOF 2008(2)

Editie jaargang 39, 2007, nummer 1

 1. Van de redactie / C.A. de Kam en A.P. Ros, p.1
 2. Fiscalisering als symbool / K.P. Goudswaard, p.49
 3. Ontwikkelingssamenwerking / H.A.A. Verbon, p.54
 4. Innovatiebeleid / F.A.G. den Butter, p.59
 5. Inkomensbeleid / C.L.J. Caminada, p.65

 

Download gehele nummer TvOF 2007 (1)