Wim Drees Stichting

Korte Voorhout 7

kamer KV 3.54

 

Postbus 95328

2509 CH Den Haag

 

Het secretariaat is aanwezig op:

woensdag, donderdag, vrijdag.

 

T 070 - 342 7359

F 070 - 342 7925

 

info@wimdreestichting.nl

 


Hou mij op de hoogte
Miljardendans in Den Haag

Over bezuinigingen en belastingen

C.A. de Kam, J.H.M. Donders en A.P. Ros (redactie)

 

Twintig ambtelijke werkgroepen hebben uitgezocht hoe twintig procent valt te besparen op de overheidsuitgaven voor de zorg, het onderwijs, defensie, ontwikkelingssamenwerking en zo verder. Veel van deze ideeën zijn terechtgekomen in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen en in het regeerakkoord. De geplande bezuinigingen hebben grote gevolgen voor de portemonnee van honderdduizenden, soms zelfs van miljoenen burgers. Ze raken ouders met schoolgaande en studerende kinderen, eigenwoningbezitters en huurders, en mensen met ziektekosten. Ze hebben gevolgen voor energieverbruikers, automobilisten en werkzoekenden. Dit boek bevat kritische beschouwingen over de rapporten van de werkgroepen.

Verhoging van de btw, beperking van fiscale aftrekposten en andere voorstellen uit het recente rapport van de Studiecommissie belastingstelsel raken de koopkracht van massa’s burgers. Ook die voorstellen worden kritisch besproken.

Daarmee is dit boek, uitgegeven namens de Wim Drees Stichting voor

Openbare Financiën, een onmisbare handleiding bij de brede maatschappelijke discussie die de komende jaren wordt gevoerd over alle plannen om te snijden in de overheidsuitgaven en om onze belastingen te hervormen.

 

Prijs: € 34

 

Bestellen via: http://www.sdu.nl/catalogus/9789012570022

 

Inhoud                                                                    Bekijk de omslag

Woord vooraf, Auteurs en Afkortingen

 1. Vernieuwen of vernielen? C.A. de Kam
 2. Schuivende doelpalen – de budgettaire opgave na de crisis. M.A. Roscam Abbing
 3. Ambtenaren aan de slag. P.J.C.M. van den Berg en D.L. Kabel
 4. Collectieve uitgaven: wegen en herwegen. H. de Groot en C.A. de Kam
 5. Onderwijs: een selectieve studie naar besparingen. W. Groot en H. Maassen van den Brink
 6. Het budgettaire zorgenkind. F.T. Schut en C.A. de Kam
 7. Eigen haard is goud waard. J.H.M. Donders
 8. Energie en klimaat: meer met minder. E.H. van der Werf, H.R.J. Vollebergh en J.A. Oude Lohuis
 9. Mobiliteit en leefomgeving. C.C. Koopmans
 10. Sociale zekerheid: bezuinigen of hervormen? K.P. Goudswaard
 11. Renovatie van het huis van Thorbecke. M.A. Allers en C.A. de Kam
 12. Bedrijfsvoering: valt er nog wat te halen? A.P. Ros
 13. Op weg naar de volgende belastingherziening. C.L.J. Caminada en C.A. de Kam
 14. De ‘stem des volks’: burgers over het begrotingsbeleid. C.A. de Kam

Trefwoordenregister