Wim Drees Stichting

Korte Voorhout 7

kamer KV 3.54

 

Postbus 95328

2509 CH Den Haag

 

Het secretariaat is aanwezig op:

woensdag, donderdag, vrijdag.

 

T 070 - 342 7359

F 070 - 342 7925

 

info@wimdreestichting.nl

 


Hou mij op de hoogte
Jaarboek 2013

Jaarboek Overheidsfinanciën 2013  
Deze elfde aflevering van het door de Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën gepubliceerde jaarboek overheidsfinanciën houdt het financieel-economische beleid van de overheid kritisch tegen het licht. Het regeerakkoord van het kabinet-Rutte II vormt daarbij de rode draad. De eerste zes hoofdstukken besteden aandacht aan de gang van zaken in de Nederlandse economie, de stand van de overheidsfinanciën, de sociale zekerheid, de collectief gefinancierde gezondheidszorg, de financiën van de decentrale overheden, het meerjarig financieel kader voor de begroting van de Europese Unie en de overlevingsvoorwaarden van de euro. De overige hoofdstukken gaan in op de koersverlegging bij de ontwikkelingssamenwerking, de andere opzet van de begrotingspresentatie, het beleid ten aanzien van belastingen en premies, het functioneren van de strafrechtsketen, het ruimtelijk beleid en de beleidsinspanningen die zijn gericht op groene groei.

           

Het Jaarboek Overheidsfinanciën 2013 is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van de openbare financiën, professioneel of gewoon uit belangstelling.

 

U kunt het Jaarboek 2013 hieronder per hoofdstuk downloaden.

  

 

 

Inhoudsopgave Jaarboek Overheidsfinanciën 2013

 

Woord vooraf (pdf)

Voornaamste bevindingen

Auteurs

Afkortingen

 

1 De Nederlandse economie (pdf)

J.H.M. Donders

 

2 Overheidsfinanciën en sociale zekerheid (pdf)

C.A. de Kam

 

3 Gezondheidszorg (pdf)

F.T. Schut en M. Varkevisser

 

4 Decentrale overheden (pdf)

M.A. Allers en C. Hoeben

           

5 Modernisering in slakkengang (pdf)
   Het meerjarig financieel kader voor de EU-begroting

M.G. Bos en B. van Riel

 

6 Hoe het met de euro moet staat in elk leerboek (pdf)
   Stabiele EMU vereist vérgaande beleidscoördinatie

S. Brakman en J.H. Garretsen

 

7 Heroriëntatie in internationale samenwerking: handel, ontwikkeling
    én diplomatie (pdf)

P.A.G. van Bergeijk

 

8 Nieuwe wijn in nieuwe zakken (pdf)
   Enkele kanttekeningen bij Verantwoord Begroten

C.A. de Kam

                       

9 Naar een hervormend en vereenvoudigend belastingbeleid (pdf)

L.G.M. Stevens

 

10 De strafrechtsketen: ondoelmatigheid onbekend (pdf)

C.J. Wiebrens

 

11 Ruimtelijk rijksbeleid en investeringen: less is more (pdf)

F. de Zeeuw

  

12 Duurzame ontwikkeling en groene groei (pdf)
     
De derde pijler van het regeerakkoord

H.J.J. Stolwijk