Wim Drees Stichting

Korte Voorhout 7

kamer KV 3.54

 

Postbus 95328

2509 CH Den Haag

 

Het secretariaat is aanwezig op:

woensdag, donderdag, vrijdag.

 

T 070 - 342 7359

F 070 - 342 7925

 

info@wimdreestichting.nl

 


Hou mij op de hoogte
Jaarboek 2011

...

Deze negende aflevering van het door de Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën gepubliceerde Jaarboek Overheidsfinanciën houdt het financieel-economische beleid van de overheid kritisch tegen het licht. Traditiegetrouw gaan de eerste zes hoofdstukken over de wisselwerking tussen economie en overheidsfinanciën, de sociale zekerheid, de collectief gefinancierde gezondheidszorg, de financiën van gemeenten en provincies, en Europa (met dit keer aandacht voor de eurocrisis). Verder besteedt deze editie in alle hoofdstukken aandacht aan elf van de zeventien hervormingsvoorstellen van het in oktober 2010 aangetreden kabinet-Rutte, waaronder beleidsvoornemens inzake de woningmarkt en het huurbeleid, arbeidsimmigratie en de reorganisatie van de politie.

 

Het Jaarboek Overheidsfinanciën 2011 is bedoeld voor iedereen die belang stelt in de ontwikkeling van de publieke sector, dus voor burgers, journalisten, kamerleden, bestuurders en hun adviseurs, deelnemers aan het sociaal overleg, onderzoekers en studenten.

 

U kunt het Jaarboek 2011 hieronder per hoofdstuk downloaden.

 

Inhoudsopgave (pdf)

Woord vooraf

Voornaamste bevindingen

Auteurs

Afkortingen

 

1 Economie en overheidsfinanciën (pdf)

J.H.M. Donders en C.A. de Kam

 

2 Sociale zekerheid (pdf)

C.A. de Kam

 

3 Gezondheidszorg (pdf)

C.A. de Kam

 

4 Zorgkosten onder controle? (pdf)

M.F.M. Canoy, A.G.M. ten Have, W.J. Oortwijn en M.C.J. Romme

 

5 Randstadprovincie of Infrastructuurautoriteit (pdf)

M.A. Allers en M.J. Fraanje

 

6 Na de crisis: begrotingsbeleid en institutionele aanpassingen in de Europese Unie (pdf)]

R.M.W.J. Beetsma

 

7 Hervorming van de woningmarkt: gemiste kansen (pdf)

H. Priemus

 

8 Gaten vullen met immigranten? (pdf)

J. Theeuwes

 

9 Sociale veiligheid en justitie (pdf)

F.P. van Tulder en D.E.G. Molenaar

 

Register (pdf)