Wim Drees Stichting

Korte Voorhout 7

kamer KV 3.54

 

Postbus 95328

2509 CH Den Haag

 

Het secretariaat is aanwezig op:

woensdag, donderdag, vrijdag.

 

T 070 - 342 7359

F 070 - 342 7925

 

info@wimdreestichting.nl

 


Hou mij op de hoogte
Jaarboek 2011

...

Deze negende aflevering van het door de Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën gepubliceerde Jaarboek Overheidsfinanciën houdt het financieel-economische beleid van de overheid kritisch tegen het licht. Traditiegetrouw gaan de eerste zes hoofdstukken over de wisselwerking tussen economie en overheidsfinanciën, de sociale zekerheid, de collectief gefinancierde gezondheidszorg, de financiën van gemeenten en provincies, en Europa (met dit keer aandacht voor de eurocrisis). Verder besteedt deze editie in alle hoofdstukken aandacht aan elf van de zeventien hervormingsvoorstellen van het in oktober 2010 aangetreden kabinet-Rutte, waaronder beleidsvoornemens inzake de woningmarkt en het huurbeleid, arbeidsimmigratie en de reorganisatie van de politie.

 

Het Jaarboek Overheidsfinanciën 2011 is bedoeld voor iedereen die belang stelt in de ontwikkeling van de publieke sector, dus voor burgers, journalisten, kamerleden, bestuurders en hun adviseurs, deelnemers aan het sociaal overleg, onderzoekers en studenten.

 

U kunt het Jaarboek 2011 bestellen via ons bestelformulier of hieronder per hoofdstuk downloaden.

 

Inhoudsopgave (pdf)

Woord vooraf

Voornaamste bevindingen

Auteurs

Afkortingen

 

1 Economie en overheidsfinanciën (pdf)

J.H.M. Donders en C.A. de Kam

 

2 Sociale zekerheid (pdf)

C.A. de Kam

 

3 Gezondheidszorg (pdf)

C.A. de Kam

 

4 Zorgkosten onder controle? (pdf)

M.F.M. Canoy, A.G.M. ten Have, W.J. Oortwijn en M.C.J. Romme

 

5 Randstadprovincie of Infrastructuurautoriteit (pdf)

M.A. Allers en M.J. Fraanje

 

6 Na de crisis: begrotingsbeleid en institutionele aanpassingen in de Europese Unie (pdf)]

R.M.W.J. Beetsma

 

7 Hervorming van de woningmarkt: gemiste kansen (pdf)

H. Priemus

 

8 Gaten vullen met immigranten? (pdf)

J. Theeuwes

 

9 Sociale veiligheid en justitie (pdf)

F.P. van Tulder en D.E.G. Molenaar

 

Register (pdf)


Nieuwe editie TvOF

16-10-2015 Een nieuwe editie van het TvOF is verschenen, met bijdragen van Reuten, Blank & Van Heezik en Hoffman. Direct naar... >>

Al aangemeld voor het volgende nummer van Tijdschrift voor Openbare Financiën?

27-1-2015 Registreren kan via deze link. Zodra een nieuw nummer live staat, krijgt u hiervan automatisch bericht. Het nieuwe numme... >>

Jaarboek Overheidsfinanciën 2014

1-1-2015 Bestel of download (gratis) het Jaarboek Overheidsfinanciën 2014. Verder... >>

Dreesforum 6 over de toekomst van de verzorgingsstaat

5-7-2014 Hoe steekt het stelsel van sociale bescherming in Nederland in elkaar, op welke fundamenten is het gebouwd en hoe zou di... >>

Dreesseminar 6 mei 2014

8-4-2014 Beleidscoördinatie in Europa - Samen de cyclus te lijf? Tijdens dit Dreesseminar draait het met name om de vraag of de E... >>

Dreesforum 5 verschenen

24-4-2012 Boekuitgave over de oorzaken en gevolgen van de snel oplopende uitgaven voor collectief gefinancierde zorg. Meer... >>