Wim Drees Stichting

Korte Voorhout 7

kamer KV 3.54

 

Postbus 95328

2509 CH Den Haag

 

Het secretariaat is aanwezig op:

woensdag, donderdag, vrijdag.

 

T 070 - 342 7359

F 070 - 342 7925

 

info@wimdreestichting.nl

 


Hou mij op de hoogte
Jaarboek 2012

Jaarboek Overheidsfinanciën 2012

Deze tiende aflevering van het jaarboek heeft grotendeels de inmiddels gebruikelijke opzet. Opnieuw zijn de hoofdstukken gegroepeerd in twee blokken.

Het eerste blok is georganiseerd naar bestuurslagen (het Rijk, decentrale over heden) en naar sectoren (sociale zekerheid en zorg). Het omvat vijf hoofdstukken. Het openingshoofdstuk presenteert een samenvattend beeld van overwegend teleurstellende ontwikkelingen in de Nederlandse economie. Die raken de financiën van de collectieve sector tamelijk hard (hoofdstuk 2). Vervolgens krijgen twee van de drie budgetsectoren afzonderlijk aandacht. In het derde hoofdstuk de sociale zekerheid, in het vierde hoofdstuk de collectief gefinancierde gezondheidszorg. Hoofdstuk 5 behandelt aspecten van de financiële positie van provincies, gemeenten en waterschappen.

Het tweede blok omvat traditiegetrouw bijdragen over enkele specifieke beleidsterreinen. Ditmaal zijn door de overheid verstrekte subsidies daarbij de centrale invalshoek. Belangrijke veranderingen bij de (verantwoording over de) uitvoering van subsidieregelingen passeren in hoofdstuk 6 de revue. In hoofdstuk 7 krijgen subsidies in de vorm van tegemoetkomingen in de belastingwetten aandacht. Energiesubsidies vormen het onderwerp van hoofdstuk 8. De auteur

van het slothoofdstuk staat stil bij de vraag of de overheid subsidies moet inzetten om burgers gelukkiger te maken. 

 

Het Jaarboek Overheidsfinanciën 2012 is bedoeld voor iedereen die belang stelt in de ontwikkeling van de publieke sector, dus voor burgers, journalisten, kamerleden, bestuurders en hun adviseurs, deelnemers aan het sociaal overleg, onderzoekers en studenten.

 

U kunt het Jaarboek 2012 hieronder per hoofdstuk downloaden.

 

 

Inhoudsopgave Jaarboek Overheidsfinanciën 2012

 

Woord vooraf (pdf)

Voornaamste bevindingen

Auteurs

Afkortingen

 

1 De Nederlandse economie in mineur (pdf)

J.H.M. Donders

 

2 Overheidsfinanciën (pdf)

C.A. de Kam

 

3 Sociale premies als koopkrachtknoppen (pdf)

M.D.A.C. Gielen, S.J. Ottens en D.J. van Vuuren

 

4 Gezondheidszorg en overheidsfinanciën (pdf)

C.A. de Kam

 

5 Decentrale overheden (pdf)

G.A. van Nijendaal

 

6 Uitvoering subsidies (pdf)

R.J.M. Creusen en C.J.J.M. Stoop

 

7 Belastingfaciliteite (pdf)

C.L.J. Caminada en A.P. Ros

 

8 Energiesubsidies (pdf)

R.W.A. Roosdorp

 

9 Subsidie voor geluksbeleid? (pdf)

H.J.J. Stolwijk

 

Register