Wim Drees Stichting

Korte Voorhout 7

kamer KV 3.54

 

Postbus 95328

2509 CH Den Haag

 

Het secretariaat is aanwezig op:

woensdag, donderdag, vrijdag.

 

T 070 - 342 7359

F 070 - 342 7925

 

info@wimdreestichting.nl

 


Hou mij op de hoogte
Jaarboek 2010

 

 

Het Jaarboek Overheidsfinanciën 2010 is bedoeld voor iedereen die belang stelt in de ontwikkeling van de publieke sector, dus voor burgers, journalisten, kamerleden, bestuurders en hun adviseurs, deelnemers aan het sociaal overleg, onderzoekers en studenten.

 

U kunt het Jaarboek 2010 bestellen via ons bestelformulier of hieronder in het geheel of per hoofdstuk downloaden.

 

Structuur van het jaarboek

Zoals gebruikelijk zijn de hoofdstukken van het jaarboek gegroepeerd in twee blokken. Het eerst(pdf)e blok is georganiseerd naar bestuurslagen (het Rijk, de decentrale overheden en de Europese Unie) en naar sectoren (sociale zekerheid en zorg). Het omvat vijf hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk presenteert een samenvattend beeld van de overheidsfinanciën, tegen de achtergrond van de Grote Recessie die de vaderlandse economie hard heeft geraakt. Vervolgens krijgen twee van de drie budgetdisciplinesectoren afzonderlijk aandacht. In hoofdstuk 2 de sociale zekerheid, en in hoofdstuk 3 de collectief gefinancierde gezondheidszorg. De centrale overheid zit in de sandwich tussen twee andere bestuurslagen: decentrale overheden (hoofdstuk 4) en de Europese Unie (hoofdstuk 5).

Het tweede blok omvat traditiegetrouw bijdragen over specifieke beleidsterreinen. Ditmaal staat het zoeklicht gericht op verbetering van het nationale belastingstelsel (hoofdstuk 6), het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (hoofdstuk 7) en het inkomensbeleid (hoofdstuk 8). Daaraan voorafgaand opent het jaarboek met een beknopte samenvatting van de voornaamste conclusies van ieder hoofdstuk.

 

 

Inhoud (pdf)

Woord vooraf

 

Voornaamste bevindingen

 

Auteurs

 

Afkortingen

 

1    Economie en overheidsfinanciën (pdf)

     C.A. de Kam

 

2    Sociale zekerheid (pdf)

     P.T. de Beer, N.M. van Gestel en M.J.S.M. van der Meer

 

3    Gezondheidszorg (pdf)

     W. Groot en H. Maassen van den Brink

 

4    Decentrale overheden (pdf)

     M.A. Allers en C. Hoeben

 

5    Publieke verantwoording over Europees geld (pdf)

     P.J.A.J. van Roozendaal

 

6    Het fiscale stelsel van de toekomst (pdf)

     A.L. Bovenberg en L.G.M. Stevens

 

7    Meer voor minder: Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (pdf)

     J.H.M. Peerlings en L.K.E. Dries

 

8    Inkomensbeleid (pdf)

     E.J. Pommer, J.M. Wildeboer Schut en C.A. de Kam

 

Trefwoordenregister (pdf)

 

Download het gehele Jaarboek


Nieuwe editie TvOF

16-10-2015 Een nieuwe editie van het TvOF is verschenen, met bijdragen van Reuten, Blank & Van Heezik en Hoffman. Direct naar... >>

Al aangemeld voor het volgende nummer van Tijdschrift voor Openbare Financiën?

27-1-2015 Registreren kan via deze link. Zodra een nieuw nummer live staat, krijgt u hiervan automatisch bericht. Het nieuwe numme... >>

Jaarboek Overheidsfinanciën 2014

1-1-2015 Bestel of download (gratis) het Jaarboek Overheidsfinanciën 2014. Verder... >>

Dreesforum 6 over de toekomst van de verzorgingsstaat

5-7-2014 Hoe steekt het stelsel van sociale bescherming in Nederland in elkaar, op welke fundamenten is het gebouwd en hoe zou di... >>

Dreesseminar 6 mei 2014

8-4-2014 Beleidscoördinatie in Europa - Samen de cyclus te lijf? Tijdens dit Dreesseminar draait het met name om de vraag of de E... >>

Dreesforum 5 verschenen

24-4-2012 Boekuitgave over de oorzaken en gevolgen van de snel oplopende uitgaven voor collectief gefinancierde zorg. Meer... >>