Wim Drees Stichting

Korte Voorhout 7

kamer KV 3.54

 

Postbus 95328

2509 CH Den Haag

 

Het secretariaat is aanwezig op:

woensdag, donderdag, vrijdag.

 

T 070 - 342 7359

F 070 - 342 7925

 

info@wimdreestichting.nl

 


Hou mij op de hoogte
Jaarboek 2009

 

 

Het Jaarboek Overheidsfinanciën 2009 is bedoeld voor iedereen die belang stelt in de ontwikkeling van de publieke sector, dus voor burgers, journalisten, kamerleden, bestuurders en hun adviseurs, deelnemers aan het sociaal overleg, onderzoekers en studenten.

U kunt het Jaarboek 2009 bestellen via ons bestelformulier of hieronder downloaden.

 

Inhoud

Woord vooraf

Auteurs

Samenvatting (pdf) 

 

1  Economie en overheidsfinanciën (pdf)
C.A. de Kam

2  Sociale zekerheid voor kinderen (pdf)
M.C. Versantvoort en K.P. Goudswaard

3  Gezondheidszorg (pdf)
P.P.T. Jeurissen en P. Vos

4  Decentrale overheden (pdf)
M.C. Wassenaar

5  De Europese Unie (pdf)
A.P. Ros

6  De kwaliteit van het onderwijs (pdf)
R. Bronneman-Helmers

7  Management van de staatsschuld (pdf)
J. de Haan

8  Mogelijkheden voor vernieuwend belastingbeleid (pdf)
L.G.M. Stevens en C.L.J. Caminada

9  De staat gaat bankieren (pdf)
W.W. Boonstra

10 Gasbaten en vermogensbehoud (pdf)
P.J. Wierts en G. Schotten

11 Defensie en de uitgaven voor Afghanistan (pdf)
R.J.M. Beeres, E.J. de Bakker en C.A.J.M Schulten

12 Wonen, wijken en integratie (pdf)
G.R.W. de Kam en S. van den Brant

Jaarboek Overheidsfinacien 2009 (252 blz)


Nieuwe editie TvOF

16-10-2015 Een nieuwe editie van het TvOF is verschenen, met bijdragen van Reuten, Blank & Van Heezik en Hoffman. Direct naar... >>

Al aangemeld voor het volgende nummer van Tijdschrift voor Openbare Financiën?

27-1-2015 Registreren kan via deze link. Zodra een nieuw nummer live staat, krijgt u hiervan automatisch bericht. Het nieuwe numme... >>

Jaarboek Overheidsfinanciën 2014

1-1-2015 Bestel of download (gratis) het Jaarboek Overheidsfinanciën 2014. Verder... >>

Dreesforum 6 over de toekomst van de verzorgingsstaat

5-7-2014 Hoe steekt het stelsel van sociale bescherming in Nederland in elkaar, op welke fundamenten is het gebouwd en hoe zou di... >>

Dreesseminar 6 mei 2014

8-4-2014 Beleidscoördinatie in Europa - Samen de cyclus te lijf? Tijdens dit Dreesseminar draait het met name om de vraag of de E... >>

Dreesforum 5 verschenen

24-4-2012 Boekuitgave over de oorzaken en gevolgen van de snel oplopende uitgaven voor collectief gefinancierde zorg. Meer... >>