Wim Drees Stichting

Korte Voorhout 7

kamer KV 3.54

 

Postbus 95328

2509 CH Den Haag

 

Het secretariaat is aanwezig op:

woensdag, donderdag, vrijdag.

 

T 070 - 342 7359

F 070 - 342 7925

 

info@wimdreestichting.nl

 


Hou mij op de hoogte
Jaarboek 2008

 

Het Jaarboek Overheidsfinanciën 2008 is op donderdag 26 juni 2008 aangeboden aan Minister van Financiën drs. Wouter Bos door Prof. Dr. Flip de Kam, voorzitter van de Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën.

 

De collectieve uitgaven bedragen in 2008 ongeveer 270 miljard euro. De begrotingen van het Rijk, van instanties die de wettelijke sociale verzekeringen uitvoeren, van provincies en van andere decentrale overheden omvatten samen vele duizenden bladzijden. In deze stroom drukwerk proberen politiek verantwoordelijke bestuurders en hun ambtelijke penvoerders duidelijk te maken wat de verschillende onderdelen van de overheidsorganisatie willen bereiken, welke uitgaven daarvoor worden gedaan en hoe die uitgaven worden gefinancierd.

 

Het Jaarboek Overheidsfinanciën 2008 onderwerpt verschillende onderdelen van het overheidsbeleid aan een kritische analyse. Zoals gebruikelijk wordt gekeken naar de hoofdlijnen van het financieel-economische beleid, waaronder de sociale zekerheid en de zorg, en krijgen de decentrale overheden en de Europese Unie afzonderlijk aandacht.

De bijzondere onderwerpen zijn ditmaal het personeelsbeleid van de overheid, het fiscale beleid, de rol van de woningcorporaties, het regionale beleid, het landbouwbeleid en het persoonsgebonden budget.

 

Het Jaarboek Overheidsfinanciën 2008 is bedoeld voor iedereen die belang stelt in de ontwikkeling van de publieke sector, dus voor burgers, journalisten, kamerleden, bestuurders en hun adviseurs, deelnemers aan het sociaal overleg, onderzoekers en studenten.

Het altijd kritische jaarboek behandelt onderstaande onderwerpen.

 

De inhoudsopgave vindt u hieronder. 

 

Klik hier voor de belangrijkste bevindingen

 

Inhoud

Woord vooraf

Voornaamste bevindingen

Auteurs

 

1 Economie en overheidsfinanciën
C.A. de Kam en A.P. Ros 

2 Sociale zekerheid: van verzekeren naar sparen?
K.P. Goudswaard en H. Nijboer 
 

3 Gezondheidszorg
A.R.B.J. Houkes en L.M. Kok 
 

4 Decentrale overheden
M.A. Allers en A.S. Zeilstra
 

5 Europese financiën in het oog van de rekenmeester
H. de Groot 
 

6 Overheid: personeel en prestaties
C.A. de Kam en P.J.M. Wilms 
 

7 Fiscaal beleid
R.A. de Mooij en L.G.M. Stevens
 

8 Wonen, wijken en de rol van corporaties
D.J. Kraan
 

9 Regionaal beleid
J. Oosterhaven en A. van Witteloostuijn 
 

10 Landbouwbeleid in ontwikkeling
J. de Kort
 

11 Het persoonsgebonden budget
P.P.T. Jeurissen, W.G.M. van der Kraan en P. Vos

 

Trefwoordenregister