Wim Drees Stichting

Korte Voorhout 7

kamer KV 3.54

 

Postbus 95328

2509 CH Den Haag

 

Het secretariaat is aanwezig op:

woensdag, donderdag, vrijdag.

 

T 070 - 342 7359

F 070 - 342 7925

 

info@wimdreestichting.nl

 


Hou mij op de hoogte
Jaarboek 2006

Inhoudsopgave Jaarboek Overheidsfinanciën 2006

 

Woord vooraf

 

Auteurs

 

1   Overheidsfinanciën en economie

      C.A. de Kam en A.P. Ros

 

2   Sociale zekerheid en arbeidsmarkt

      C.A. de Kam en K.P. Goudswaard

 

3   Gezondheidszorg

      S.A. van der Geest, F.T. Schut en M. Varkevisser

 

4   Decentrale overheden

      M.C. Wassenaar

 

5   Nederland in de Europese Unie

      H.J.J. Stolwijk en A.J. Oskam

 

6   Belastinguitgaven

      S.J.C. Hemels en A.P. Ros

 

7   Wet maatschappelijke ondersteuning

      C.A. Hazeu

 

8   Mobiliteitsbeleid

      E.T. Verhoef en H.A. van Gent

 

9   Prestaties van de publieke sector

      B. Kuhry, E. Pommer en E. Eggink

 

10 De organisatie van de publieke sector

      D.J. Kraan

 

11 De publieke sctor in de publieke opinie

      J.W. Becker

 

Trefwoordenregister

  

Het jaarboek is te bestellen via ons bestelformulier en www.sdu.nl.

 


Nieuwe editie TvOF

16-10-2015 Een nieuwe editie van het TvOF is verschenen, met bijdragen van Reuten, Blank & Van Heezik en Hoffman. Direct naar... >>

Al aangemeld voor het volgende nummer van Tijdschrift voor Openbare Financiën?

27-1-2015 Registreren kan via deze link. Zodra een nieuw nummer live staat, krijgt u hiervan automatisch bericht. Het nieuwe numme... >>

Jaarboek Overheidsfinanciën 2014

1-1-2015 Bestel of download (gratis) het Jaarboek Overheidsfinanciën 2014. Verder... >>

Dreesforum 6 over de toekomst van de verzorgingsstaat

5-7-2014 Hoe steekt het stelsel van sociale bescherming in Nederland in elkaar, op welke fundamenten is het gebouwd en hoe zou di... >>

Dreesseminar 6 mei 2014

8-4-2014 Beleidscoördinatie in Europa - Samen de cyclus te lijf? Tijdens dit Dreesseminar draait het met name om de vraag of de E... >>

Dreesforum 5 verschenen

24-4-2012 Boekuitgave over de oorzaken en gevolgen van de snel oplopende uitgaven voor collectief gefinancierde zorg. Meer... >>