Wim Drees Stichting

Korte Voorhout 7

kamer KV 3.54

 

Postbus 95328

2509 CH Den Haag

 

Het secretariaat is aanwezig op:

woensdag, donderdag, vrijdag.

 

T 070 - 342 7359

F 070 - 342 7925

 

info@wimdreestichting.nl

 


Hou mij op de hoogte
Jaarboek 2006

Inhoudsopgave Jaarboek Overheidsfinanciën 2006

 

Woord vooraf

 

Auteurs

 

1   Overheidsfinanciën en economie

      C.A. de Kam en A.P. Ros

 

2   Sociale zekerheid en arbeidsmarkt

      C.A. de Kam en K.P. Goudswaard

 

3   Gezondheidszorg

      S.A. van der Geest, F.T. Schut en M. Varkevisser

 

4   Decentrale overheden

      M.C. Wassenaar

 

5   Nederland in de Europese Unie

      H.J.J. Stolwijk en A.J. Oskam

 

6   Belastinguitgaven

      S.J.C. Hemels en A.P. Ros

 

7   Wet maatschappelijke ondersteuning

      C.A. Hazeu

 

8   Mobiliteitsbeleid

      E.T. Verhoef en H.A. van Gent

 

9   Prestaties van de publieke sector

      B. Kuhry, E. Pommer en E. Eggink

 

10 De organisatie van de publieke sector

      D.J. Kraan

 

11 De publieke sctor in de publieke opinie

      J.W. Becker

 

Trefwoordenregister

  

Het jaarboek is te bestellen via ons bestelformulier en www.sdu.nl.

 


Al aangemeld voor het volgende nummer van Tijdschrift voor Openbare Financiën?

21-4-2017 Registreren kan via deze link. Zodra een nieuw nummer live staat, krijgt u hiervan automatisch bericht. Het nieuwe numme... >>