Wim Drees Stichting

Korte Voorhout 7

kamer KV 3.54

 

Postbus 95328

2509 CH Den Haag

 

Het secretariaat is aanwezig op:

woensdag, donderdag, vrijdag.

 

T 070 - 342 7359

F 070 - 342 7925

 

info@wimdreestichting.nl

 


Hou mij op de hoogte
Jaarboek 2005

Inhoudsopgave Jaarboek Overheidsfinanciën 2005

 

Woord vooraf

 

Voornaamste conclusies en aanbevelingen

 

Auteurs

 

1.  Overheidsfinanciën en economie

      C.A. de Kam en A.P. Ros

 

2.  Participerend belastingbeleid

      L.G.M. Stevens en R.A. de Mooij

 

3.  Rijksbegroting: het comptabel bestel

      D.J. Kraan

 

4.  Sociale Zekerheid in beweging

      K.P. Goudswaard

 

5.  Gezondheidszorg

      S.A. van der Geest, F.T. Schut en M. Varkevisser

 

6.  Decentrale overheden

      M.A. Allers, E. Gerritsen en C. Hoeben

 

7.  Europese Unie: het Stabiliteits- en Groeipact

      M.C. Ferdinandusse en J.J.W. Peeters

 

8.  Actief arbeidsmarktbeleid

      J. de Koning

 

9.  Overheidspersoneelsbeleid

      C.A. de Kam en P.J.M. Wilms

 

10 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

      H. Priemus

 

 

Trefwoordenregister