Wim Drees Stichting

Korte Voorhout 7

kamer KV 3.54

 

Postbus 95328

2509 CH Den Haag

 

Het secretariaat is aanwezig op:

woensdag, donderdag, vrijdag.

 

T 070 - 342 7359

F 070 - 342 7925

 

info@wimdreestichting.nl

 


Hou mij op de hoogte
Jaarboek 2004

Inhoudsopgave Jaarboek Overheidsfinanciën 2004

 

Woord vooraf

 

Auteurs

 

1   Overheidsfinanciën

      C.A. de Kam

 

2   Overheidsfinanciën en economie: een blik in de toekomst

      F.A.G. den Butter

 

3   Bestendig belastingbeleid

      R.A. de Mooij en L.G.M. Stevens

 

4   Niet belastingmiddelen

      A.P. Ros

 

5   Sociale Zekerheid

      W. Adema, F.A.G. den Butter, K.P. Goudswaard en C.A. de Kam

 

6   Gezondheidszorg

      S.A. van der Geest, F.T. Schut en M. Varkevisser

 

7   Ontwikkelingssamenwerking

      L.B.M. Mennes

 

8   Inkomensverdeling: trends en beleid

      C.L.J. Caminada en E.J. Pommer

 

9   De bekostiging van de waterketen

      C.G. Sterks en E. Gerritsen

 

10 Milieu

      H.R.J. Vollebergh

 

11 Decentrale overheden

      M.C. Wassenaar en A.J.W.M. Verhagen

 

12 Europese Unie

      J.J.W. Peeters en M.S. Teunissen

 

 

Trefwoordenregister