Wim Drees Stichting

Korte Voorhout 7

kamer KV 3.54

 

Postbus 95328

2509 CH Den Haag

 

Het secretariaat is aanwezig op:

woensdag, donderdag, vrijdag.

 

T 070 - 342 7359

F 070 - 342 7925

 

info@wimdreestichting.nl

 


Hou mij op de hoogte
Jaarboek 2003

Inhoudsopgave Jaarboek Overheidsfinanciën 2003

 

Woord vooraf

 

Auteurs

 

Figuren

 

Tabellen

 

1  Overheidsfinanciën

     C.A. de Kam en K.P. Goudswaard

 

2  De begroting

     A.P. Ros

 

3  Veiligheid en openbare orde

     C.J. Wiebrens en F.P. van Tulder

 

4  Onderwijs

     L.J. Herweijer en B. Kuhry

 

5  Gezondheidszorg

     F.T. Schut

 

6  Infrastructuur

     C.C Koopmans en H. Dijkman

 

7  Kennis

     J.M. Pomp en R.J.G. Venniker

 

8  Defensie

     E.J. de Bakker, R.J.M. Beeres en N.P. Mol

 

9  Decentrale overheden

     M.A. Allers en E. Gerritsen

 

 

Literatuur

 

Trefwoordenregister

  

Het jaarboek is te bestellen via ons bestelformulier en www.sdu.nl.  


Nieuwe editie TvOF

16-10-2015 Een nieuwe editie van het TvOF is verschenen, met bijdragen van Reuten, Blank & Van Heezik en Hoffman. Direct naar... >>

Al aangemeld voor het volgende nummer van Tijdschrift voor Openbare Financiën?

27-1-2015 Registreren kan via deze link. Zodra een nieuw nummer live staat, krijgt u hiervan automatisch bericht. Het nieuwe numme... >>

Jaarboek Overheidsfinanciën 2014

1-1-2015 Bestel of download (gratis) het Jaarboek Overheidsfinanciën 2014. Verder... >>

Dreesforum 6 over de toekomst van de verzorgingsstaat

5-7-2014 Hoe steekt het stelsel van sociale bescherming in Nederland in elkaar, op welke fundamenten is het gebouwd en hoe zou di... >>

Dreesseminar 6 mei 2014

8-4-2014 Beleidscoördinatie in Europa - Samen de cyclus te lijf? Tijdens dit Dreesseminar draait het met name om de vraag of de E... >>

Dreesforum 5 verschenen

24-4-2012 Boekuitgave over de oorzaken en gevolgen van de snel oplopende uitgaven voor collectief gefinancierde zorg. Meer... >>