Wim Drees Stichting

Korte Voorhout 7

kamer KV 3.54

 

Postbus 95328

2509 CH Den Haag

 

Het secretariaat is aanwezig op:

woensdag, donderdag, vrijdag.

 

T 070 - 342 7359

F 070 - 342 7925

 

info@wimdreestichting.nl

 


Hou mij op de hoogte
Inhoud jrg. 2003

TvOF jaargang 35, 2003 numer 6

 

 

Van de redactie 255

 

De grote Japanse recessie: lessen en risico’s 257

P.W. Jansen en J.W.R. Lambregts

 

Informatievoorziening aan de Tweede Kamer over grote projecten moet beter 273

M.J.J. van den Heuvel en P.K. Pestman

 

Het herstel van het evenwicht op de begroting 283

F.K.M. van Nispen

 

Kosten-batenanalyse Tweede Maasvlakte: kritisch commentaar 297

D.C.J.W. van Enthoven

 

Rubrieken

 

Beleid bekeken

Het Najaarsakkoord: wedergeboorte of stuiptrekking van het poldermodel? 307

P.T. de Beer

 

Verschenen  312

 

 

TvOF jaargang 35, 2003 nummer 5

 

Van de redactie 206

 

Pensioenen en de schatkist 207

K. Caminada en K.P. Goudswaard

 

Opties voor een andere aansturing en financiering van het lokale veiligheidsbeleid 220

P.J.C.M. van den Berg, C.J.W. Wilmer en N.A.C. Schilder

 

First things first: naar een doelmatiger veiligheidsbeleid 232

C. Wiebrens

 

Rubrieken

 

Beleid bekeken

 

De begroting 2004 238

C.A. de Kam

 

 

Verschenen 249

 

Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën 250

 

TvOF jaargang 35, 2003 nummer 4

 

Verevening van belastingcapaciteit tussen gemeenten kan beter 146

M.A. Allers

 

Schuldfinanciering van overheidsuitgaven? 158

H.J.M. ter Rele en E.W.M.T. Westerhout

 

Actief arbeidsmarktbeleid onder de internationale loep 168

E.H.W.M. Vogels

 

Rubrieken

 

Beleid bekeken

 

Begroting en verantwoording in balans – Het baten-lastenstelsel voor de rijksoverheid 184

M. Dees en P.A. Neelissen

 

Recensies 200

 

Verschenen 202

 

 

 

TvOF jaargang 35, 2003 nummer 3

 

Deregulering zorgaanbod vereist maatwerk 98

M. Varkevisser, R.F.T. Aalbers, E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest en F.T. Schut

 

Resultaatverantwoordelijkheid bij agentschappen: valt er wat te beoordelen? 109

J.A.M. de Kruijf

 

Bijstelling afvalbeleid vereist 120

E. Dijkgraaf

 

Rubrieken

 

Beleid bekeken

Hoofdlijnenakkoord kabinet-Balkenende II 131

C.A. de Kam

 

Verschenen 141

 

Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën 143

 

 

 

TvOF jaargang 35, 2003 nummer 2

 

Ten geleide 51

 

Schuldgevoelens 52

L.F. van Muiswinkel

 

Dik van Muiswinkel: een veelzijdig en verbaal begaafd econoom 61

F.A.G. den Butter en B. Compaijen

 

 

Schumpeter in overheidsland 73

J. de Boer en J.J.M. Rats

 

Van oude flessen, nieuwe schoenen en volledige werkgelegenheid 79

R. Gerritse

 

Wetenschap en beleid: een korte autobiografie 87

G. Zalm

 

Verschenen 94

 

 

TvOF jaargang 35, 2003 nummer 1

 

Ten geleide 3

 

Naar een doelmatiger rijksoverheid? 4

C.A. de Kam

 

De organisatie van de rijksdienst: feiten en cijfers 6

P.J.M. Wilms

 

Minder ambtenaren, betere rijksoverheid 15

M.P.C.M. van Schendelen

 

Kritisch en zuinig 20

S.G. van der Lecq

 

Besparen op de beleidsvoorbereiding 24

D.J. Kraan

 

Tien doelmatigheidsargumenten voor een progressieve loon- en

inkomstenbelasting 30

C. van Ewijk, B. Jacobs, R.A. de Mooij en P.J.G. Tang

 

 

Opties voor een effectief innovatiebeleid 36

J.F.P. Hers

 

Verschenen 46