Wim Drees Stichting

Korte Voorhout 7

kamer KV 3.54

 

Postbus 95328

2509 CH Den Haag

 

Het secretariaat is aanwezig op:

woensdag, donderdag, vrijdag.

 

T 070 - 342 7359

F 070 - 342 7925

 

info@wimdreestichting.nl

 


Hou mij op de hoogte
Inhoud jrg. 2004

TvOF jaargang 36, 2004 nummer 6

 

Van de redactie 262

 

Hoe moet de verzorgingsstaat worden gefinancierd? 263

K.P. Goudswaard, K. Caminada en H. Vording

 

Prestaties van de publieke sector in internationaal perspectief 275

B. Kuhry, E.J. Pommer en C.A. de Kam

 

Voorbij de grenzen van de welvaart 284

C.P. van Beers en A. de Moor

 

Naar een passende verantwoording 292

J.H.W. Oostendorp en F.K.M. van Nispen tot Pannerden

 

Verschenen 304

 

TvOF jaargang 36, 2004 nummer 5

 

Van de redactie 218

 

Publieke financiën in de nieuwe lidstaten van de Europese Unie 219

M.H.J.A. Dijkman

 

Administratieve belasting bij de politie 231

G.W. Brummelkamp, M. Jansen en K. van der Lee

 

Op weg naar meer beleidsresultaten voor publiek geld 239

A.G.M. Matheeuwsen en J.S. Kerseboom

 

Rubrieken

 

Beleid bekeken

De begroting 2005 248

C.A. de Kam

 

TvOF jaargang 36, 2004 nummer 4

 

Van de redactie 162

 

Leidt winststreven in de zorg tot welvaartswinst? 163

J.F.P. Hers en C.G.A. Wijnker

 

Belang en betaling: de kostentoedeling bij waterschappen 173

C. Hoeben

 

Woningcorporaties: arm leven, rijk sterven? 188

C.A. Hazeu

 

Welvaartseffecten van rechtshandhaving 199

P.W. van Wijck en H.M. Willemse

 

RUBRIEKEN

 

Verschenen 210

 

 

TvOF jaargang 36, 2004 nummer 3

 

Van de redactie 98

 

Naar een benchmarkingtheorie voor de publieke sector 99

G.J. van Helden en S. Tillema

 

Tear these walls down! Een veranderagenda voor de beleidskernen van de ministeries 113

R.P. van Oosteroom

 

Prestatiemeting en vergelijkende kengetallen: meten is … ook maar meten 121

J.A.M. de Kruijf en M.J.F. Wouters

 

Benchmarking in de Europese Unie 139

N.S. Groenendijk

 

Rubrieken

 

Verschenen 153

 

Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën 157

 

TvOF jaargang 36, 2004 nummer 2

 

Van de redactie 50

 

Zuinig met water. Een empirisch onderzoek naar de efficiëntie van de bedrijven in de drinkwatersector 51

J.L.T. Blank en P.M. Koot

 

Rubrieken

 

Beleid bekeken: Risicowaardering

 

Risicowaardering: eenvoud maakt bewust! 63

P.J.C.M. van den Berg

 

Risicowaardering in kosten-batenanalyses: een marktconforme aanpak 67

P.J. Besseling

           

Risicowaardering en het JSF-programma 79

C. Diepeveen

 

Leidraad OEI: richtlijn voor risicowaardering 89

H. Schutte

 

 

Verschenen 93

Dreesstichting 96

 

 

TvOF jaargang 36, 2004 nummer 1

 

Van de redactie 2

 

Investeren in onderwijs: een collectieve kwestie? 3

T. Brosens

 

Treasury management in de publieke sector 21

J.L.M. Hakvoort en H.L. Klaassen

 

RUBRIEKEN

 

Beleid bekeken

 

Het Ierse wonder: toekomst en lessen voor de kandidaat-lidstaten 31

I.M. Jansen en P.W. Jansen

 

Boekbespreking 38

Verschenen 44