Wim Drees Stichting

Korte Voorhout 7

kamer KV 3.54

 

Postbus 95328

2509 CH Den Haag

 

Het secretariaat is aanwezig op:

woensdag, donderdag, vrijdag.

 

T 070 - 342 7359

F 070 - 342 7925

 

info@wimdreestichting.nl

 


Hou mij op de hoogte
Welkom

Toekomstige activiteiten

Het bestuur beraadt zich sinds enige maanden op de toekomstige activiteiten van de Stichting. Daartoe worden onder meer gesprekken gevoerd met verwante organisaties om te bezien op welke wijze ook de komende jaren het beste invulling kan worden gegeven aan de doelstellingen van de Stichting, namelijk het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijk debat op het gebied van de openbare financiën en het overheidsbeleid.

Wij hopen u in het voorjaar van 2016 nader te kunnen informeren over de koers die de WDS zal gaan varen.

 

Het bestuur

 

De Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën

 De Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën stelt zich ten doel om wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijk debat op het gebied van de openbare financiën en het overheidsbeleid te bevorderen door seminars te organiseren en boeken en artikelen te publiceren. Lees verder >>

Nieuwe editie TvOF

De nieuwe editie van het Tijdschrift voor Openbare Financiën is uit. Met artikelen over de verdeling van de belastingdruk over huishoudens en de invloed van de overheid op de productiviteitsontwikkeling in het onderwijs. Daarnaast bevat dit nummer een reactie op een artikel uit het vorige nummer over evaluatieonderzoek van re-integratiemaatregelen. Ga voor de bijdragen direct naar TvOF.

Dreesseminar Minder zorg om vergrijzing

Dit Dreesseminar is gewijd aan de jongste vergrijzingsstudie van het Centraal Planbureau (CPB). Bas ter Weel (CPB) licht deze studie toe. Harrie Verbon (Universiteit van Tilburg) en Ward Romp (Universiteit van Amsterdam) leveren commentaar. Aan de afsluitende forumdiscussie wordt  tevens een bijdrage geleverd door Bert Smid (CPB). Als dagvoorzitter treedt op: Ernst van Koesveld (Ministerie van Financiën).

Het Dreesseminar vindt plaats op dinsdag 7 oktober in de lounge van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering (Zeestraat 86-90, Den Haag).

Voor programma klik hier.

Dreesforum 6 over toekomst verzorgingsstaat

Hoe steekt het stelsel van sociale bescherming in Nederland in elkaar, op welke fundamenten is het gebouwd en hoe zou dit stelsel zich in de komende tien tot vijftien jaar kunnen ontwikkelen? Deze vragen komen uitgebreid aan bod in het door de Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën uitgegeven boek Onzekere zekerheden. De Nederlandse verzorgingsstaat op weg naar 2025 van C.A. de Kam en J.H.M. Donders. Geïnteresseerden kunnen een exemplaar bestellen door een e-mail te sturen naar info@wimdreesstichting.nl. Vermeld uw naam, het factuuradres en het afleveradres. De prijs van het boek is:

€ 25. Een pdf-versie van het boek kan worden gedownload via de link Onzekere zekerheden.

Jaarboek Overheidsfinanciën 2014

Het altijd kritische Jaarboek is uit. Deze twaalfde editie houdt het financieel-economische beleid van de overheid kritisch tegen het licht.. 

U kunt het Jaarboek 2014 bestellen via ons bestelformulier of  per hoofdstuk downloaden via de site Jaarboek 2014.


Nieuwe editie TvOF

16-10-2015 Een nieuwe editie van het TvOF is verschenen, met bijdragen van Reuten, Blank & Van Heezik en Hoffman. Direct naar... >>

Al aangemeld voor het volgende nummer van Tijdschrift voor Openbare Financiën?

27-1-2015 Registreren kan via deze link. Zodra een nieuw nummer live staat, krijgt u hiervan automatisch bericht. Het nieuwe numme... >>

Jaarboek Overheidsfinanciën 2014

1-1-2015 Bestel of download (gratis) het Jaarboek Overheidsfinanciën 2014. Verder... >>

Dreesforum 6 over de toekomst van de verzorgingsstaat

5-7-2014 Hoe steekt het stelsel van sociale bescherming in Nederland in elkaar, op welke fundamenten is het gebouwd en hoe zou di... >>

Dreesseminar 6 mei 2014

8-4-2014 Beleidscoördinatie in Europa - Samen de cyclus te lijf? Tijdens dit Dreesseminar draait het met name om de vraag of de E... >>

Dreesforum 5 verschenen

24-4-2012 Boekuitgave over de oorzaken en gevolgen van de snel oplopende uitgaven voor collectief gefinancierde zorg. Meer... >>