Wim Drees Stichting

Korte Voorhout 7

kamer KV 3.54

 

Postbus 95328

2509 CH Den Haag

 

Het secretariaat is aanwezig op:

woensdag, donderdag, vrijdag.

 

T 070 - 342 7359

F 070 - 342 7925

 

info@wimdreestichting.nl

 


Hou mij op de hoogte
In Holland staat een huis

Op 15 december 2006 is de nieuwe bundel in de serie Dreesforum overhandigd aan minister Winsemius van het ministerie van VROM. De bundel bevat een aantal verassende visies op de woningmarkt. Volgens dr. mr. Dirk-Jan Kraan, directeur van de Wim Drees Stichting, is het boek bedoeld om de discussie over de scheefgroei op de Nederlandse woningmarkt te ondersteunen. De bundel bevat kritische visies en voorstellen voor de noodzakelijke hervoming van het woningmarktbeleid in de komende kabinetsperiode. De minister wilde zelf niet al te diep ingaan op wat hij zelf qua ingrepen wenselijk acht. Hij ziet het verbeteren van de situatie in achterstandsbuurten als eerste prioriteit. 

 

Een aanrader voor iedere beleidsmaker en verplichte kost voor tweedekamerleden die volkshuisvesting in hun portefeuille hebben.  

De bundel kost EUR 25 en kan besteld worden via: info@wimdreesstichting.nl

 

Klik hier voor gratis pdf

 

Samenvatting inhoud

De fiscale behandeling van de eigen woning was een hot item tijdens de campagne voor de parlementaire verkiezingen van november 2006. Politici durfden er nauwelijks over te praten uit vrees voor stemmenverlies. Er zijn ook andere grote problemen op het gebied van het volkshuisvestingsbeleid. Waarom wonen sommige mensen met bovenmodale inkomens in goedkope huurwoningen en waarom wonen andere mensen met submodale inkomens met huursubsidie in duurdere huurwoningen? Voor huurders wordt de overstap naar de koopmarkt steeds moeilijker. Dit zijn slechts enkele van de vele problemen. De woningmarkt functioneert niet goed. Daarom heeft de Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën in het najaar van 2005 onder de titel In Holland staat een huis een bijeenkomst georganiseerd om de toenemende problemen onder de aandacht te brengen en om te discussiëren over oplossingen. Deze monografie bouwt voort op de bijdragen aan die bijeenkomst. De bijdragen zijn geactualiseerd en andere auteurs zijn uitgenodigd om hun licht te laten schijnen over onderwerpen die nog niet aan de orde waren gekomen. De redacteuren hopen dat dit boek kan bijdragen aan de objectiviteit en diepgang van het debat dat ongetwijfeld in de komende jaren zal oplaaien.

 

 

 

Inhoudsopgave 

 

Voorwoord

 

1  Het volkshuisvestingsbeleid op een kruispunt
    C. Lever en D.J. Kraan

 

Deel 1 Diagnose

 

2  De moeizaam functionerende woningmarkt
   T.H. van Hoek

 

3  Nederlandse woondiscussies in internationaal perspectief

    M. Elsinga, M.E.A. Haffner, H.M.H.van  der Heijden

 

4  Woningen op een stuurloze markt

    J.B.S. Conijn

 

Deel 2  Beleidsopties

 

5  Nederlands woonbeleid rijp voor hervorming

    P. Boelhouwer

 

6  Prioriteiten van de lagere overheid

    M.L. Van Kleef

 

7  Een slagveld van goede bedoelingen

    E.D. Wiebes, F.A. Hoogendijk

 

8   Huisvesting en inkomensverdeling

     E.J. Pommer, E. Eggink, M. Ras

 

9   Fiscus en eigen woning. Het Matheus principe in de praktijk

     C.A.  de Kam

 

10  Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en marktwerking

     G. Middelkoop

 

Deel 3 De  woningcorporaties

 

11   Afscheid van de status van toegelaten instelling: woningcorporaties en opting out

      J.G. Groeneveld-Louwerse

 

12   Naar een nieuw bestel voor de woningcorporaties

      H. de Boer

 

Redactie D.J. Kraan en C. Lever
ISBN-10: 90-809723-4-7
ISBN-13: 978-90-809723-4-6