Wim Drees Stichting

Korte Voorhout 7

kamer KV 3.54

 

Postbus 95328

2509 CH Den Haag

 

Het secretariaat is aanwezig op:

woensdag, donderdag, vrijdag.

 

T 070 - 342 7359

F 070 - 342 7925

 

info@wimdreestichting.nl

 


Hou mij op de hoogte
Inhoud jrg. 2006

TvOF jaargang 38, 2006, nummer 5/6

tekt

 

 

TvOF jaargang 38, 2006, nummer 4

tekt

 

 

TvOF jaargang 38, 2006, nummer 3


Van de redactie


Rafelranden van de nieuwe OZB-wetgeving
M.A. Allers

Overheidsfinanciën, 2008-2011
C.G.M. Sterks

Lasten verzwaren of bezuinigen. Keuzen voor het begrotingsbeleid 2008-2011
H.A.A. Verbon

De verleiding van een opgaande conjunctuur
A. van Witteloostuijn
 

TvOF jaargang 38, 2006 Nummer 2

THEMANUMMER VERGRIJZING

Van de redactie

Vergrijzing vraagt om aanvullend beleid
E.W.M.T. Westerhout, C. van Ewijk, D.A.G. Draper en H.J.M. ter Rele, met medewerking van J. Donders

Voortschrijdend inzicht in de vergrijzing
B. Jacobs en A.L. Bovenberg

 

Smalle marges lijken breed genoeg. Naar houdbare overheidsfinanciën in de 21e eeuw
C.A. de Kam

Onderhandelen met de volgende generatie
B. Leeftink en T.J. Verheule

Vergrijzing is nog steeds een verdelingsprobleem
H.A.A. Verbon

Heeft Nederland een serieus vergrijzingsprobleem?
B. de Vries

 

 

TvOF jaargang 38, 2006 Nummer 1


Van de redactie

Gasbankieren in het publieke belang
A.R. Spanjer
 

Conjunctuurbeweging en begrotingsbeleid in de eurozone
R. Inklaar, R. Jong-A-Pin en J. de Haan

 

De toekomst van de ‘dubbeltax’
R.J.E. Dijkstra en C.A. de Kam