Wim Drees Stichting

Korte Voorhout 7

kamer KV 3.54

 

Postbus 95328

2509 CH Den Haag

 

Het secretariaat is aanwezig op:

woensdag, donderdag, vrijdag.

 

T 070 - 342 7359

F 070 - 342 7925

 

info@wimdreestichting.nl

 


Hou mij op de hoogte
Inhoud jrg. 2005

TvOF jaargang 37, 2005 nummer 5

 

Van de redactie 205

 

Na het zuur het zoet, of meer zuur? 206
R.M.W.J. Beetsma en K.B.T. Thio

 

Koopkrachtbeeld nauwelijks te bepalen 212
C.L.J. Caminada

 

Over optimisme en onzekerheid 217
H. Garretsen

 

Zonder verwachting klopt ons hart 222
J. de Haan

 

Exploitatie infrastructuur: publiek of privaat? 225
E.F. ten Heuvelhof

 

Zie hieven het glas… 231
J.G.A. van Mierlo

 

Uitgepraat over financieel management? 236
N.P.Mol

 

Laat de agrarische ondernemers maar beslissen! 240
A.J. Oskam

 

Heeft dit kabinet (er) voldoende werk (van) gemaakt? 245
C.W.A.M. van Paridon

De Miljoenennota, Lissabon et les Pays-Bas 250
H.W.G.M. Peer

 

De Miljoenennota 2006 als politiek verhaal 254
M.J.W. van Twist

 

Te vroeg geoogst? 259
H.A.A. Verbon

 

Verder achterop in de kenniseconomie 264
B. Verspagen

 

Voortvarend maar benauwd 268
H. Visser

 

Rubrieken

 

Wim Dreesstichting voor Openbare Financiën 273

 

TvOF jaargang 37, 2005 Nummer 4


THEMANUMMER HET VERDEELSTELSEL VAN HET GEMEENTEFONDS

 

Van de redactie 157

 

De verdeling van het gemeentefonds: kritiek op de bestaande methode en voorstel voor alternatief 158
M.A. Allers

 

Overige eigen middelen gemeenten doorkruisen derde aspiratieniveau 190
M.C. Wassenaar

 

Rubrieken

 

Verschenen 200


 

TvOF jaargang 37, 2005 Nummer 3


THEMANUMMER PENSIOENEN

 

RUBRIEK CONFERENTIES

 

De toekomst van de Nederlandse pensioenen 111
J.H.M. Donders

 

Nieuwe pensioencontracten 118
A.L. Bovenberg

 

Risicodeling binnen pensioenfondsen 129
K.H.W. Knot en D.W.G.A. Broeders

 

Pension plan design for the future: heeft het pensioenstelsel de toekomst? 143
A.G. Oerlemans en E.H.M. Ponds

 

Verschenen 152
 

 

TvOF jaargang 37, 2005 Nummer 2

Van de redactie 59

 

Belastingtrends (2) 60
C.A. de Kam

 

De glasvezel: het publieke belang van een technologische transitie 78
F.A.G. den Butter en M. van der Vlis

 

Vervanging van LPG als autobrandstof. Veiligheidswinst versus overige welvaartseffecten 84
G.J. van Bork en A.C.P. Verster

 

Beleidsevaluatie in de VS: Program Assessment Rating Tool 95
J. van der Bij

 

Verschenen 102

Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën 106

 


TvOF jaargang 37, 2005 Nummer 1
 

Van de redactie 3

 

Kenniseconomie, menselijk kapitaal, herverdeling en overheidsbeleid 5
B. Jacobs en A.L. Bovenberg

 

Belastingtrends (1) 25
C.A. de Kam

 

Conferenties

Netwerk van begrotingsexperts van Centraal-, Oost- en Zuidoost-Europa 37
D.J. Kraan

 

Bouwstenen voor begrotingshervorming 41
G. Zalm

 

Begrotingshervorming in transitielanden: de rol van kennisopbouw 45
J.W. Zevenbergen

 

Verschenen 53

 

Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën 56