Wim Drees Stichting

Korte Voorhout 7

kamer KV 3.54

 

Postbus 95328

2509 CH Den Haag

 

Het secretariaat is aanwezig op:

woensdag, donderdag, vrijdag.

 

T 070 - 342 7359

F 070 - 342 7925

 

info@wimdreestichting.nl

 


Hou mij op de hoogte
Donateurs, vrienden en belangstellenden

Via deze website kunt u zich aanmelden als belangstellende, donateur of vriend van de Stichting. De Stichting is een non-profit instelling die grotendeels afhankelijk is van donaties en sponsorbijdragen. Het bestuur hoopt dan ook dat zoveel mogelijk belangstellenden ook willen toetreden tot de kring van donateurs of van vrienden van de stichting.

Aanmelden als belangstellende is gratis. U ontvangt per e-mail uitnodigingen voor de Dreeseminars. 

Donateurs ontvangen daarnaast het Jaarboek Overheidsfinanciën. Hoewel de Dreesstichting geen leden heeft, worden de donateurs beschouwd als haar primaire doelgroep. Van de donateurs wordt een jaarlijkse bijdrage verwacht van € 40,--.

Vrienden ontvangen bovendien alle andere publicaties van de Dreesstichting. De jaarlijkse bijdrage voor vrienden is € 80,--
GegevensIk wil mij aanmelden als


Nieuwe editie TvOF

16-10-2015 Een nieuwe editie van het TvOF is verschenen, met bijdragen van Reuten, Blank & Van Heezik en Hoffman. Direct naar... >>

Al aangemeld voor het volgende nummer van Tijdschrift voor Openbare Financiën?

27-1-2015 Registreren kan via deze link. Zodra een nieuw nummer live staat, krijgt u hiervan automatisch bericht. Het nieuwe numme... >>

Jaarboek Overheidsfinanciën 2014

1-1-2015 Bestel of download (gratis) het Jaarboek Overheidsfinanciën 2014. Verder... >>

Dreesforum 6 over de toekomst van de verzorgingsstaat

5-7-2014 Hoe steekt het stelsel van sociale bescherming in Nederland in elkaar, op welke fundamenten is het gebouwd en hoe zou di... >>

Dreesseminar 6 mei 2014

8-4-2014 Beleidscoördinatie in Europa - Samen de cyclus te lijf? Tijdens dit Dreesseminar draait het met name om de vraag of de E... >>

Dreesforum 5 verschenen

24-4-2012 Boekuitgave over de oorzaken en gevolgen van de snel oplopende uitgaven voor collectief gefinancierde zorg. Meer... >>