Wim Drees Stichting

Korte Voorhout 7

kamer KV 3.54

 

Postbus 95328

2509 CH Den Haag

 

Het secretariaat is aanwezig op:

woensdag, donderdag, vrijdag.

 

T 070 - 342 7359

F 070 - 342 7925

 

info@wimdreestichting.nl

 


Hou mij op de hoogte
Donateurs, vrienden en belangstellenden

GegevensIk wil mij aanmelden als

Via deze website kunt u zich aanmelden als belangstellende, donateur of vriend van de Stichting. De Stichting is een non-profit instelling die grotendeels afhankelijk is van donaties en sponsorbijdragen. Het bestuur hoopt dan ook dat zoveel mogelijk belangstellenden ook willen toetreden tot de kring van donateurs of van vrienden van de stichting.

Aanmelden als belangstellende is gratis. U ontvangt per e-mail uitnodigingen voor de Dreeseminars. 

Donateurs ontvangen daarnaast het Jaarboek Overheidsfinanciën. Hoewel de Dreesstichting geen leden heeft, worden de donateurs beschouwd als haar primaire doelgroep. Van de donateurs wordt een jaarlijkse bijdrage verwacht van € 40,--.

Vrienden ontvangen bovendien alle andere publicaties van de Dreesstichting. De jaarlijkse bijdrage voor vrienden is € 80,--