Wim Drees Stichting

Korte Voorhout 7

kamer KV 3.54

 

Postbus 95328

2509 CH Den Haag

 

Het secretariaat is aanwezig op:

woensdag, donderdag, vrijdag.

 

T 070 - 342 7359

F 070 - 342 7925

 

info@wimdreestichting.nl

 


Hou mij op de hoogte
Colofon en redactie

Het Tijdschrift voor Openbare Financiën (TvOF) is een uitgave van de Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën. Deze stichting stimuleert de beoefening van het vakgebied van de openbare financiën en de discussie over vraagstukken van de overheidsfinanciën. Haar activiteiten worden, behalve uit het rendement van haar vermogen, betaald uit donaties en sponsorbijdragen.

 

Het TvOF bevat analyses van de overheidsfinanciën en het functioneren van de overheidsorganisatie. De meeste aandacht krijgen de openbare uitgaven, het belastingbeleid, vraagstukken op het terrein van de begrotingspolitiek en de overheidsschuld. Het blad is bedoeld voor iedereen die beroepshalve of als belangstellende staatsburger een beter zicht op de openbare financiën wil krijgen.  

 

Redactie

prof. dr. F.A.G. den Butter, Frank

prof. dr. C.L.J. Caminada, Koen

prof. dr. K.P. Goudswaard, Kees

prof. dr. H. de Groot, Hans

drs. L. Hoffman, Leen

prof. dr. J.G.A. van Mierlo, Hans

prof. dr. C.W.A.M. van Paridon, Kees

drs. A.P. Ros, Arie

dr. M. Roscam Abbing, Mark

dr. D.J. van Vuuren, Daniel

 

Eindredactie

dr. J.H.M. Donders, Jan

prof. dr. C.A. de Kam, Flip

 

Abonnement

Gratis. Het tijdschrift is te vinden op de website: www.tvof.nl.

 

Uitgever

Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën

Postbus 95328
2509 CH Den Haag

Website: www.wimdreesstichting.nl