Wim Drees Stichting

Korte Voorhout 7

kamer KV 3.54

 

Postbus 95328

2509 CH Den Haag

 

Het secretariaat is aanwezig op:

woensdag, donderdag, vrijdag.

 

T 070 - 342 7359

F 070 - 342 7925

 

info@wimdreestichting.nl

 


Hou mij op de hoogte
Bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. A.H.E.M. Wellink

Voorzitter, lid dagelijks bestuur

Email: voorzitter@wimdreesstichting.nl

Nout (1943) is oud-president van De Nederlandsche Bank 

 

 

 

Drs. A. (Arie) Ros
Secretaris-penningmeester, lid dagelijks bestuur
Email: secretaris@wimdreesstichting.nl

Arie (1956) is als wetenschappelijk docent Openbare Financiën verbonden aan de Universiteit Leiden. (website)

 

 

                    .

 

Prof. dr. F.A.G. den Butter

Email: fbutter@feweb.vu.nl

Frank (1948) is hoogleraar Algemene Economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. (website)  

 

 

Mr. dr. D.J.(Dirk Jan) Kraan

Email: DJKraan@outlook.com

Dirk Jan (1947) is Public Financial Management Consultant

 

 

   

Dr. T.R.P.J. (Tjerk) Kroes
Email:

Tjerk is directeur Concernstrategie en Beleid bij de APG Groep.

 

 

           

Prof. dr. J.G.A. (Hans) van Mierlo 

Email: h.vanmierlo@algec.unimaas.nl

Hans (1953) is sinds 1 mei 2000 hoogleraar Openbare Financiën bij de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Universiteit Maastricht. Hij is opleidingsdirecteur Fiscale Economie. (website)

 

 

Prof. dr. C.W.A.M. (Kees) van Paridon

Email: vanparidon@fsw.eur.nl

Extra informatie: Kees (1952) is hoogleraar economie aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. (website


Nieuwe editie TvOF

16-10-2015 Een nieuwe editie van het TvOF is verschenen, met bijdragen van Reuten, Blank & Van Heezik en Hoffman. Direct naar... >>

Al aangemeld voor het volgende nummer van Tijdschrift voor Openbare Financiën?

27-1-2015 Registreren kan via deze link. Zodra een nieuw nummer live staat, krijgt u hiervan automatisch bericht. Het nieuwe numme... >>

Jaarboek Overheidsfinanciën 2014

1-1-2015 Bestel of download (gratis) het Jaarboek Overheidsfinanciën 2014. Verder... >>

Dreesforum 6 over de toekomst van de verzorgingsstaat

5-7-2014 Hoe steekt het stelsel van sociale bescherming in Nederland in elkaar, op welke fundamenten is het gebouwd en hoe zou di... >>

Dreesseminar 6 mei 2014

8-4-2014 Beleidscoördinatie in Europa - Samen de cyclus te lijf? Tijdens dit Dreesseminar draait het met name om de vraag of de E... >>

Dreesforum 5 verschenen

24-4-2012 Boekuitgave over de oorzaken en gevolgen van de snel oplopende uitgaven voor collectief gefinancierde zorg. Meer... >>